Classificeren en het zorg(leef)plan

Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in je browser.

 
header-nieuwsbrief

Zorgleefplanwijzer nieuwsbrief, januari 2016

Beste Zorgleefplanwijzer,

Partijen als zorgverzekeraars stellen steeds meer eisen aan het zorg(leef)plan, bijvoorbeeld dat er geclassificeerd moet worden of dat het zorgplan ondertekend moet zijn. In deze nieuwsbrief vertellen we hoe je daar vanuit het perspectief van je beroep tegenaan kunt kijken en mee om kunt gaan.

Hartelijke groet,
Anne Marie Vaalburg / Zorgleefplanwijzer.nl


Bijeenkomst:
Classificeren en het zorg(leef)plan op 8 februari

verzekeringIn het najaar van 2015 onderzocht V&VN hoe verpleegkundigen en verzorgenden werken met het zorgleefplan. Eén van de conclusies was dat het zorgleefplan niet in eerste instantie als verantwoordingsinstrument naar zorgverzekeraars of inspectie moeten dienen. Zij stellen verschillende eisen, bijvoorbeeld dat er geclassificeerd moet worden. Onder andere over de vraag hoe je dat kunt doen èn toch met het zorgleefplan kunt blijven werken organiseert V&VN een bijeenkomst.
>>> Lees verder


Handtekening onder het zorgleefplan: wat is het doel?

handtekeningDe handtekening onder het zorgleefplan is bedoeld om te laten zien: het zorgleefplan is met cliënt en mantelzorger besproken. In de praktijk heeft de handtekening die waarde vaak verloren, het gaat niet meer om dat goede gesprek dat is gevoerd, het gaat alleen nog om die krabbel. Verpleegkundigen en verzorgenden èn familie hebben hier last van.
>>> Lees verder

 


Doelgericht rapporteren en methodisch werken als basis voor verslaglegging

rapporteren'Vaak moet ik mijn rapportages nog mondeling toelichten, dat schiet niet op'. Herken jij dit? Wil je doelgerichter leren rapporteren en communiceren? Dan is deze training Doelgericht rapporteren iets voor jou. De Richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende Verslaglegging vormt het uitgangspunt. De eerstkomende trainingen zijn op 4 februari in Zwolle en op 31 maart in Rotterdam.
>>> Meer informatie en aanmelden

 


Waarom je deze nieuwsbrief ontvangt

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van nieuws rondom Zorgleefplanwijzer.nl. Mocht je geen gebruik meer willen maken van onze nieuwsbrief, dan kun je je uitschrijven via de link onderaan deze nieuwsbrief. Heb jij een leuk item voor deze nieuwsbrief? Stuur ons een bericht.

Wilt u zich uitschrijven? Klik hier om uit te schrijven