logo_vvn_metdescr_gewoon

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Samenredzaamheid

Inloggen

  • Wachtwoord vergeten?
  • Gebruikersnaam vergeten?
  • Maak een account aan

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50
> e-mail


een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Zorgleefplan invoeren / vraaggericht werken

Downloadbare publicaties rondom kwaliteit van leven en vraaggerichte zorg.

Documenten

Rangschik op : Naam | Datum | Hits | [ Oplopend ]

Werken met het model zorgleefplan Werken met het model zorgleefplan

hot!
Aanmaakdatum: 07/12/2009
Aanpassingsdatum: 07/02/2012
Bestandsgrootte: 765.4 kB
Downloads: 3791
Verantwoorde zorg: visie en verwezenlijking, werken met het model zorgleefplan is een uitgave van Actiz (2006). Déze handreiking is een hulpmiddel voor zorgmanagers, zorgprofessionals en praktijkopleiders die het werken met zorgleefplannen gaan introduceren
en invoeren.

Snelle checklist kwaliteit Zorgleefplan Snelle checklist kwaliteit Zorgleefplan

hot!
Aanmaakdatum: 12/02/2009
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 64.04 kB
Downloads: 3665
Met dit instrument kun je zelf snel scannen of je zorgleefplan goed/adequaat is.

Zorgleefplan, Gewoon leven zoals ik dat gewend was Zorgleefplan, Gewoon leven zoals ik dat gewend was

hot!
Aanmaakdatum: 12/11/2008
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 980.24 kB
Downloads: 3439
Deze brochure brengt de achtergronden en betekenis van het zorgleefplan in beeld en maakt duidelijk welke veranderingen het gevolg zijn van het werken met zorgleefplannen. Een uitgave van Sting, 2008.

 

Formulieren Actiz zorgleefplan Formulieren Actiz zorgleefplan

hot!
Aanmaakdatum: 10/11/2009
Aanpassingsdatum: 07/02/2012
Bestandsgrootte: 283.68 kB
Downloads: 3091
In dit document kun je alle formulieren vinden die horen bij het model zorgleefplan van Actiz.

Teamleider van de toekomst - werkbladen Teamleider van de toekomst - werkbladen

hot!
Aanmaakdatum: 08/04/2010
Aanpassingsdatum: 21/02/2012
Bestandsgrootte: 1.34 MB
Downloads: 2793

Vier werkbladen over de domeinen van het zorgleefplan (april 2010). Deze werkbladen horen bij de brochure Teamleider van de toekomst van Sting (2009)

Snelle checklist kwaliteit Zorgleefplan Snelle checklist kwaliteit Zorgleefplan

hot!
Aanmaakdatum: 12/02/2009
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 64.04 kB
Downloads: 2451
Met dit instrument kun je zelf snel scannen of je zorgleefplan goed/adequaat is.

Model Zorgleefplan Verantwoorde Zorg (Actiz) - Hoe wat en waarom? Model Zorgleefplan Verantwoorde Zorg (Actiz) - Hoe wat en waarom?

hot!
Aanmaakdatum: 12/11/2008
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 344.08 kB
Downloads: 2128
Werken met het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg
Visie en werkwijze in vogelvlucht.

Een uitgave van Actiz, 2008

Handleiding model zorgleefplan Actiz Handleiding model zorgleefplan Actiz

hot!
Aanmaakdatum: 10/11/2009
Aanpassingsdatum: 07/02/2012
Bestandsgrootte: 452.14 kB
Downloads: 2005
In deze download vind je de verkorte handleiding over het gebruik van het model zorgleefplan van Actiz. Een handreiking voor gebruik. Handig om door te lezen voordat je aan de gang gaat met zorgleefplan van Actiz.

Het leefplan van ouderen - Artemea Het leefplan van ouderen - Artemea

hot!
Aanmaakdatum: 13/11/2008
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 603.81 kB
Downloads: 2000
Procesbeschrijving Experiment leefplan Coornhert Centrum. Een uitgave van Artemea (2005)

Vaardig in vraaggerichte zorg Vaardig in vraaggerichte zorg

hot!
Aanmaakdatum: 12/11/2008
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 1.26 MB
Downloads: 1759

Een werkboek voor begeleiders van teams. In dit werkboek, van Sting en Artemea, vind je een beschrijving van het competentieprofiel voor vraaggericht verzorgen. Naast een toelichting zijn er veel voorbeelden uit de praktijk. Met je team kun je actief aan de slag met de acht oefeningen die in het boek zijn opgenomen. Bij deze uitgave hoort ook de poster Koortsvrij of ijskoud 'Hoe vraagericht zijn jullie?'. Ook te downloaden vanaf deze site of te bestellen via www.sting.nl (webwinkel).

Een uitgave van Sting, 2008

Voorwaarden voor een succesvolle invoering ZLP Voorwaarden voor een succesvolle invoering ZLP

hot!
Aanmaakdatum: 15/01/2009
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 38.69 kB
Downloads: 1711
Dit artikel bevat een opsomming van de belangrijkste voorwaarden waarvoor bestuur en management van een zorgorganisatie zich dienen in te zetten bij de implementatie van een zorgleefplan. Een uitgave van Sting, 2008

Handreiking Zorgplan 1.0 Handreiking Zorgplan 1.0

hot!
Aanmaakdatum: 05/03/2009
Aanpassingsdatum: 07/02/2012
Bestandsgrootte: 202.23 kB
Downloads: 1190
De manier waarop het Ministerie van VWS zorginstellingen in Nederland financiert is veranderd in 2009 veranderen. De ‘Handreiking Zorgplan' biedt ondersteuning bij het opstellen of aanpassen van een zorgplan binnen de kaders van de zorgzwaartebekostiging.
Ministerie VWS, november 2008.

Gewoon beginnen, al doende leren Gewoon beginnen, al doende leren

hot!
Aanmaakdatum: 13/01/2009
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 2 MB
Downloads: 1184
Deze uitgave biedt instellingen die vraaggericht werken willen invoeren voorbeelden van organisaties die als voorlopers de omslag naar een vraaggerichte werkwijze hebben gemaakt of daarmee een eind op weg zijn. Een uitgaven van Vilans, 2008.

Poster Koortsvrij of ijskoud  Hoe vraagericht zijn jullie? Poster Koortsvrij of ijskoud Hoe vraagericht zijn jullie?

hot!
Aanmaakdatum: 16/11/2008
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 100.7 kB
Downloads: 1136
Deze poster hoort bij het werkboek 'Vaardig in vraaggerichte zorg' die je ook kunt downloaden vanaf deze site' (bij publicaties). Een handig hulpmiddel om op een leuke manier te onderzoeken hoe vraaggericht er binnen het team wordt gewerkt. Ook als gedrukt exemplaar via Sting te bestellen.

Sting, 2008

Het document wordt geupdate/aangepast door een gebruiker en is onbeschikbaar op dit ogenblik.

Fasen en rollen bij nieuwe manier van werken Fasen en rollen bij nieuwe manier van werken

hot!
Aanmaakdatum: 13/01/2009
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 49.5 kB
Downloads: 1112
Een overzicht van de fasen en de bijbehorende rollen van de diverse betrokken partijen bij de omslag naar ‘regie bij de cliënt' en ‘kwaliteit van leven centraal' binnen een organisatie. Sting en Vilans, 2008.

Checklist is de instelling een 'thuis' voor de cliënt? Checklist is de instelling een 'thuis' voor de cliënt?

hot!
Aanmaakdatum: 07/02/2012
Aanpassingsdatum: 12/07/2013
Bestandsgrootte: 65.67 kB
Downloads: 981

Deze checklist is bedoeld om te beoordelen of de woonvorm op een thuissituatie lijkt. Hij kan gebruikt worden om in het team het gesprek hierover op gang te brengen, juni 2009

Checklist bij omslag organisaties Checklist bij omslag organisaties

hot!
Aanmaakdatum: 13/01/2009
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 54.64 kB
Downloads: 961
Een checklist die je kunt gebruiken om de stand van zaken in de omslag van een aanbod- naar een vraaggestuurde organisatie, waarin aandacht is voor de kwaliteit van leven van de cliënt, te meten. Sting en Vilans, 2008

Verantwoorde zorg, visie en verwezenlijking Verantwoorde zorg, visie en verwezenlijking

hot!
Aanmaakdatum: 17/11/2008
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 765.05 kB
Downloads: 773
Deze handleiding  van Actiz (2006) gaat uitgebreid in op het werken met het Zorgleefplan.

Verzorgende van de toekomst Verzorgende van de toekomst

hot!
Aanmaakdatum: 04/03/2009
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 199.03 kB
Downloads: 669
Dit artikel uit de Stingnieuws special bevat onze opvatting over wat er van "een verzorgende van de toekomst" verwacht mag worden en welke condities nodig zijn om dit te kunnen bereiken (uitgave van Sting, februari 2009).

Teamleider van de toekomst Teamleider van de toekomst

hot!
Aanmaakdatum: 04/03/2009
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 221.28 kB
Downloads: 562
Dit artikel uit de Stingnieuws special gaat over de rol van teamleiders als het gaat om vraaggericht werken. In een 5 stappenplan wordt ingegaan hoe je op een coachende manier met je team aan de slag kunt gaan (uitgave van Sting, februari 2009).

Vraaggericht werken in Stichting Elisabeth Vraaggericht werken in Stichting Elisabeth

hot!
Aanmaakdatum: 19/02/2009
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 234.14 kB
Downloads: 493
Dit artikel uit het vakblad Zorginstellingen gaat over het project "Best Practices 2008 vraaggericht werken". Clienten en verzorgenden zijn enthousiast over vraaggericht werken! Lees hier welke doelstellingen zij zichzelf hebben gesteld (nummer 6 -  2008).

Dag bezetting v. personeel en kwaliteit van leven van bew. met psychogeriatrische problemen Dag bezetting v. personeel en kwaliteit van leven van bew. met psychogeriatrische problemen

hot!
Aanmaakdatum: 16/11/2008
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 1.36 MB
Downloads: 449

Een onderzoeksrapport over de relatie tussen de dagelijkse bezetting in verpleeg- en verzorgingshuizen en de kwaliteit van leven van bewoners. Een uitgave van Nivel, 2007

Ervaringen spreken Ervaringen spreken

hot!
Aanmaakdatum: 19/11/2009
Aanpassingsdatum: 07/02/2012
Bestandsgrootte: 678.87 kB
Downloads: 439
In mei 2009 bracht ActiZ de Implementatiegids Zorgleefplan Verantwoorde zorg uit.
Hierin is de praktische kennis gebundeld die de branche opgedaan heeft met het
invoeren van Zorgleefplannen. Ervaringen spreken geeft een verdiepingsslag op
verschillende thema's die in de Implementatiegids aan de orde komen. Actiz, november 2009.

Huiskamergesprek/High Tea - Sonja Zwemmer Huiskamergesprek/High Tea - Sonja Zwemmer

hot!
Aanmaakdatum: 22/12/2008
Aanpassingsdatum: 13/01/2011
Bestandsgrootte: 554.53 kB
Downloads: 391

Om vraaggericht te kunnen werken en om in te gaan op wensen van bewoners heeft Sonja Zwemmer een huiskamergesprek georganiseerd in de vorm van een High Tea. Met dit project won zij in 2007 de V&VN Zorgaward. Een huiskamergesprek is een uitstekend hulpmiddel als het gaat om het werken met een zorgleefplan. Dit is een artikel uit StingNieuws (juni 2007). Een interview met Sonja Zwemmer.