logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

FAQ Thuiszorg

Veel gestelde vragen over het zorgleefplan in de thuiszorg

Wat zijn de voordelen van het werken met een zorg(leef)plan in de thuiszorg?

Er zijn verschillende voordelen. We noemen er enkele:

  1. Het zorgleefplan is een instrument dat helpt om in de zorgverlening de wensen en behoeften van de cliënt centraal te stellen en vervolgens de zorg te indiceren en organiseren. De wensen en behoeften worden, als je werkt met het zorgleefplan, geïnventariseerd aan de hand van vier domeinen: lichamelijk welbevinden, participatie, wonen en mentaal welbevinden. Andere zorgplannen werken weer met een andere indeling, maar de meeste indelingen ondersteunen een brede kijk.
    Als zorgverlener kijk je namelijk breder dan alleen de lichamelijke verzorging. Voor cliënten heeft dit als voordeel dat zij ook ondersteund worden op andere behoeftes en wensen, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar activiteiten in de buurt, of het vinden van een oplossing voor gevoelens van onveiligheid in huis. Voor de zorgverlener heeft het als voordeel dat je de cliënt veel beter leert kennen en daardoor je zorg beter kunt afstemmen. Bij mensen met dementie kom je bijvoorbeeld meer te weten over hoe je een cliënt het beste kunt benaderen.
  2. Het zorgleefplan helpt je methodisch te werken. Je wordt bijvoorbeeld gestimuleerd regelmatig met de cliënt te evalueren: welke vragen en behoeftes heeft u? Ondersteunen we u te leven zoals u het wenst?
  3. Hiermee hangt samen dat je de regie van de cliënt vergroot. De cliënt is aan het woord. De cliënt geeft aan waar zijn behoeftes liggen.

 

Heeft een zorgleefplan voor mensen met eenvoudige hulp ook zin?

Ja dit heeft zin. Het zorgleefplan is de plek waarin je rapporteert. Stel je komt bijvoorbeeld bij iemand om steunkousen aan te trekken, maar je signaleert dat je cliënt haar huishouden of administratie niet meer kan bolwerken. Of je komt bij iemand om te helpen bij het huishouden maar signaleert dat de kerktelefoon al drie weken niet werkt. Het zorgleefplan is de plek waarin je je obsreeaties opschrijft en ook noteert welke acties je hebt ondernomen. Zo kan een collega ook observeren op dezelfde punten en kun je terugblikken of bepaalde acties geholpen hebben. Met een mooi woord: methodisch werken. Als verzorgende en wijkverpleegkundige in de thuiszorg kom je bij veel kwetsbare mensen. Door deze mensen breed te ondersteunen help je hen langer zelfstandig te blijven wonen.

Cliënten met eenvoudige hulp en ook hun zorgverleners ervaren het zorgleefplan nogal eens als te uitgebreid. Moet je toch een zorgleefplan invullen?

Zie bij dit soort cliënten het zorgleefplan als een groeimodel. Hiermee bedoelen we: als bij de indicatie door de wijkverpleegkundige blijkt dat er slechts een eenvoudige hulpvraag is, houd je de anamnese wat beknopter. Je beperkt je ot de vragen en behoeftes die er op dat monent liggen. In de loop van het contact leer je de cliënt beter kennen en al doende signaleer je (misschien) andere vragen en behoeftes. Daar praat je over met de cliënt en als dat nodig is onderneem je daar actie op.
Er zijn thuiszorgorganisaties die met een wat beknoptere versie van het zorgleefplan werken.

>>> terug naar zorgleefplan in de thuiszorg

 

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload