logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Voorkomen dat mantelzorgers afhaken

De eerste die zich aanmeldde voor de Werkplaats Samenredzaamheid van zorgleefplanwijzer.nl was Marjan Plate van Holland. Marjan is werkzaam bij Icare als coördinator van een locatie waar dagactivering aan ouderen wordt geboden en is samen met collegacoördinatoren bezig de samenwerking met mantelzorgers en familie te verbeteren. Zorgleefplanwijzer.nl sprak met haar.

 

marjanWe willen mantelzorgers en familie meer betrekken bij het proces van de cliënt. Voorheen nodigden we familie en mantelzorgers uit in de week van de mantelzorg. Daar kwamen veel mensen op af maar toch vonden we dat het contact met familie en mantelzorgers beter kon.

Nieuwsbrief voor psychogeriatrische deelnemers

We gaan nu naast onze algemene nieuwsbrief een aparte nieuwsbrief voor de psychogeriatrische deelnemers uitbrengen. Deze deelnemers kunnen wat er op de groep gebeurt thuis minder goed doorgeven, terwijl familie en mantelzorgers wel graag op de hoogte zijn. Deze nieuwe nieuwsbrief gaan we maandelijks, het liefst per mail, versturen. De eerste papieren nieuwsbrief is vorige maand verstuurd en inmiddels hebben al diverse mantelzorgers hun emailadres doorgegeven om op de hoogte te blijven. Deze nieuwsbrief gaat over wat er zoal gebeurt op de groep wie er is gestopt of nieuw bijgekomen, wie is er ziek of jarig, wie van het personeel staat op de groep, aan welke thema's werken we, etc.

Introductie persoonlijk kwartaalgesprek

Daarnaast benaderen we vanaf september de mantelzorgers actief voor een persoonlijk kwartaalgesprek. Eerder hadden we een mantelzorgspreekuur, maar hier was weinig belangstelling voor. Als we intensiever contact hebben, kunnen we meer betekenen voor de familie. We weten dan beter wat er speelt en kunnen bijvoorbeeld ondersteunen met doorverwijzing naar een casemanager dementie waardoor ze de zware taak van mantelzorger langer volhouden. Daarnaast krijgen wij via deze contacten regelmatig belangrijke informatie die we kunnen inzetten bij de begeleiding van de cliënt. We hebben elkaar nodig om het zorgverleningsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Vanuit de verpleeghuiszorg hoor ik dat het samenwerken met familie ook belangrijk is met het oog op het toenemend aantal ouderen en het tekort aan personeel. Speelt dat bij jullie ook?

Nee, inzetten van mantelzorgers als vervanging van personeel is niet ons doel. Mijn ervaring is dat mantelzorgers erg ver gaan in het bieden van ondersteuning. Dagactivering ontlast mantelzorgers juist. Dit betekent niet dat je geen beroep op ze kunt doen, de meesten vinden het leuk om bijvoorbeeld bij een grote activiteit te helpen. Dit moet wel vrijblijvend zijn. Op deze manier verstevigt het contact. Als wij open en laagdrempeling zijn, kloppen mensen eerder bij ons aan, weten wij beter wat er speelt en wat nodig is om het allemaal vol te houden. Zouden we teveel een beroep doen op mantelzorgers dan bestaat de kans dat ze overbelast raken, waardoor de cliënt eerder wordt opgenomen in een verpleeghuis omdat de mantelzorger geheel afhaakt. Bovendien heeft de mantelzorger vervolgens zelf ook hulp nodig! Van de regen in de drup.

Wat hoop je in de werkplaats te vinden?

Ik heb gereageerd op de oproep voor de Werkplaats Samenredzaamheid omdat we bij de dagactivering onderzoeken hoe mantelzorgers nog beter te betrekken bij de hulpverlening die wij bieden. Ik zie in hulpverleningsland dat hulpverleners en mantelzorgers vaak los van elkaar hulp bieden en soms zelfs tegenover elkaar staan. Iets wat ik persoonlijk niet begrijp, we hebben allemaal het beste voor met de cliënt. Als we onze kennis delen en krachten bundelen zal de hulpverlening er alleen maar beter op worden is mijn visie. In de werkplaats vewacht ik ervaringen met anderen hulpverleners te kunnen delen. Ik denk dat er al veel mooie initiatieven voor samenwerken bestaan en ik hoop dat deze straks bij zoveel mogelijk hulpverleners bekend zullen worden.

Doe ook mee aan de Werkplaats Samenredzaamheid!

Voor de Werkplaats Samenredzaamheid zoeken we verzorgenden of EVV-ers die net als Marjan ervaring hebben met het ondersteunen van het netwerk van de cliënt. Heb jij plezier in het samenwerken met familie en naasten? Lukt het jou om samen met hen de cliënt te ondersteunen? Of ben je hier enthousiast over? Meld je dan net als Marjan aan voor de Werkplaats Samenredzaamheid!

Lees meer:

>>> Naar het dossier Samenredzaamheid

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload