logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Volg de ervaringen van wijkverpleegkundige Julia

Veel zorgcentra hebben een thuiszorg'poot van waaruit, vaak relatief eenvoudige, zorg wordt verleend aan bewoners in de directe omgeving van het zorgcentrum, bijvoorbeeld in aanleunwoningen.

Een groot aantal van deze thuiszorgorganisaties werkten zonder verpleegkundige of met slechts een enkele, omdat de zorg die ze leveren vrij eenvoudig is. Nu de thuiszorg wordt geïndiceerd door wijkverpleegkundigen, nemen deze thuiszorgorganisaties een wijkverpleegkundige in dienst. Aan haar de taak om in een coachende rol naar het team toe te zorgen dat de zorg kwalitatief op een goed peil blijft waarbij zelf- èn samenredzaamheid centraal staat.

De komende maanden gaan we in gesprek met Julia. We volgen haar in haar werk als wijkverpleegkundige en coach van het team. Ze is net begonnen in deze functie. 

> Gesprek 2: Aan de slag met het zorgteam

Geplaatst op 19 april 2015.

juliaddeel2Door de tijdsdruk die er op het herindiceren van de cliënten zit, bestaat het gevaar dat dit helemaal los staat van het dagelijks werk van de rest van het thuiszorgteam. Dat zou jammer zijn. De nieuwe zorgplannen die uit het herindiceren voortkomen, bieden een prachtige kans om bijvoorbeeld het methodisch werken in de teams een stevige impuls te geven. Julia vertelt hoe zij haar weg hierin zoekt.

> Gesprek 1: De eerste stappen naar wijkverpleging ‘nieuwe stijl’: herindiceren èn team coachen

Geplaatst op 18 februari 2015.

samen'Mijn allergrootste klus op dit moment is het herindiceren van alle cliënten aan wie we nu zorgverlenen. Ik gebruik voor het intakegesprek een format gebaseerd op de vier leefdomeinen en dat werkt goed. Het klinkt als een open deur, maar doordat ik focus op het leven van de cliënt en niet alleen op de zorgbehoefte, krijg ik tijdens een eerste gesprek een behoorlijk goed beeld van het leven van de cliënt.

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload