logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

> Gesprek 2: Aan de slag met het zorgteam

juliaddeel2Door de tijdsdruk die er op het herindiceren van de cliënten zit, bestaat het gevaar dat dit helemaal los staat van het dagelijks werk van de rest van het thuiszorgteam. Dat zou jammer zijn. De nieuwe zorgplannen die uit het herindiceren voortkomen, bieden een prachtige kans om bijvoorbeeld het methodisch werken in de teams een stevige impuls te geven. Julia vertelt hoe zij haar weg hierin zoekt.

Afgelopen maand heb ik in een bijeenkomst met het team de eerste stap richting 'nieuw denken' gezet. Ik heb ze een presentatie gegeven over de vier leefdomeinen van waaruit je met de cliënt naar zijn leven kan kijken. Het was voor velen een eye-opener. Eerst waren ze wat terughoudend: 'Je komt ons zorg afnemen', maar al gauw zagen ze ook juist de goede kant van het anders kijken naar cliënten. Dat was leuk om te zien! Ze gaven aan dat ze zeker elke maand zo'n bijeenkomst willen.

Verzorgenden met weerstand

Toevallig vandaag sprak ik één van de 'verzorgenden met weerstand'. Ze had in de huiskamer van het verzorgingshuis waar veel cliënten uit de aanleunwoningen komen, het gesprek ook gebracht op de veranderingen in de zorg en wat dat van iedereen vraagt. Super goed toch! Kortom, ik heb echt het gevoel dat ik stappen kan gaan zetten in dit team!

Productie draaien op het herindiceren!

Het is jammer genoeg wel de vraag of en hoe ik hiermee verder kan. Twee weken geleden heeft het management laten weten dat ik er echt ben om productie te draaien op het herindiceren. Toen ze hoorden van de bijeenkomst en de reacties erop, zagen ze ook wel in dat wij als wijkverpleegkundige voor niks ons werk zitten te doen, wanneer het aan kennis in het team ontbreekt om met het 'nieuwe denken' aan de slag te gaan.

Als we willen dat de zorgafspraken die we maken worden opgevolgd, zullen de verzorgenden ook echt moeten mee veranderen. We willen toch niet dat bij de eerste evaluatie van de zorgplannen blijkt dat de verzorging op de oude vertrouwde voet verder is gegaan? Afspraak is nu dat ik probeer binnen de beperkte tijd, mijn coachende rol te pakken, maar liefst sterker na 1 mei.

Contactverzorgende, wat houdt dat in?

Afgelopen week heb ik een tweede bijeenkomst gehad met het team. In het team is iedere verzorgende voor een groep cliënten 'contactverzorgende'. Deze manier van werken is recent gestart en werkt nog niet heel vanzelfsprekend. De contactverzorgenden zien zichzelf wel als contactpersoon van de cliënt maar nog niet als spin in het web van betrokken hulpverleners. Ook wordt het zorgplan nog niet methodisch genoeg als instrument voor de zorg gebruikt.

Dat zijn voor mij wel twee belangrijke doelen. In deze bijeenkomst hebben we het gehad over de rol en verantwoordelijkheden van de contactverzorgende. Iedereen kreeg vijf minuten om op een geeltje te schrijven wat zij onder de verantwoordelijkheden van de contactverzorgende verstaan. Ook vroeg ik ze roze te kleuren met welke onderdelen daarvan de verzorgende moeite heeft.

Multidisciplinair overleg

Lastig vinden ze met name de communicatie met andere disciplines, maar ook met mantelzorgers en cliënten. Met andere disciplines, bijvoorbeeld ergotherapeut of huisarts, is er onwennigheid om contact op te nemen en door te spreken wat de cliënt precies nodig heeft. Ook het pakken van je rol als contactverzorgende in een multidisciplinair overleg. Daarin zijn velen niet geoefend en daarover voelen ze zich onzeker.

Nu met de nieuwe indicaties ben ik veelal opnieuw contacten aangegaan met ergotherapeuten, casemanagers, psychologen en huisartsen. De opvolging van al deze afspraken kan ik niet allemaal op me nemen en dat is ook niet wenselijk. Dat zou het vak van de verzorgende onnodig uithollen. Ik vind dit ook echt een meerwaarde geven aan het beroep van de verzorgende en heb de contactverzorgende ook echt nodig om tot een goede kwaliteit van zorg te komen voor de cliënt.

Evalueren als onderdeel van methodisch werken

Daarnaast is men nog niet gewend om halfjaarlijks te evalueren met de cliënt: hoe moet je zo'n gesprek doen, wat vraag je dan, hoe werken die domeinen daarin dan precies mee?
Dit maakt deel uit van het methodische proces. Het is voor de kwaliteit van de zorg heel belangrijk dat de zorgdossiers op orde zijn met goede rapportage en gegevensverzameling.

De contactverzorgende moet zich de spil naast de cliënt gaan voelen en zich verantwoordelijk voelen voor de organisatie en uitvoering van de zorg.
Kortom, allemaal heel relevante punten waar we als team zeker mee aan de slag kunnen!

In duo's werken

De komende tijd gaan we in duo's werken, zodat er met elkaar kan worden meegedacht en collega's elkaar kunnen ondersteunen in onderdelen die ze moeilijk vinden. Gelukkig hebben de meeste teamleden er zin in om deze verandering in gang te zetten, dat kan ook helpen om degenen die nog weifelend tegenover het geheel staan mee te nemen...Alles gaat stapje voor stapje, het hoeft ook niet snel, maar we moeten er wel een gezonde vaart in houden!

>>> Lees hier Gesprek 1 met Julia: De eerste stappen

Reageren?

De komende maanden volgt zorgleefplanwijzer.nl Julia in haar werk als wijkverpleegkundige en coach van het team. Wil je reageren? Dit kan onderaan dit artikel.

Reacties (1)

  • anne-marie oosterwijk

    24 april 2015 op 07:33 |
    De ontwikkelingen zijn mooi om te lezen en te zien waar nog "werk" ligt!
    Hoe ga je in de dagelijkse praktijk om met de beschikbare tijd die de verzorgende heeft om dit te kunnen doen. Kortom, heb je extra tijd als contact verzorgende buiten de geindiceerde tijd?

    antwoord

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload