logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Werken met een Electronisch CliëntenDossiër

Om de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening te vergroten, gaan veel zorginstellingen over op het gebruik van een Electronisch Cliëntendossier (ECD).

Bij de keuze van het soort ECD is het belangrijk te onderzoeken of dit dossier het werken met het zorgleefplan en de visie van waaruit dit gebeurt ondersteunt: de regie ligt bij de cliënt en het gaat om de kwaliteit van leven zoals de cliënt dit ervaart.

Kritische vragen zijn bijvoorbeeld: is het ECD toegankelijk voor de cliënt? Daagt het systeem de verzorgende uit een gesprek met de cliënt aan te gaan? Staan de wensen van de cliënt centraal in het handelen van alle zorgverleners: zijn de afspraken die gemaakt zijn bijvoorbeeld uitgangspunt bij het MDO?

Ondersteuning bij methodisch werken

Een vaak genoemd voordeel van het ECD is dat het het methodisch werken ondersteunt. Het meldt bijvoorbeeld dat het tijd is voor een evaluatiegesprek met de cliënt over de gemaakte afspraken.

Deze afspraken zijn ook het uitgangspunt voor het MDO en de doelen zijn gelinkt aan de domeinen. Dit scheelt veel tijd aan de voorbereiding van het MDO omdat je een samenvatting hebt van de rapportages per doel.

Daarnaast kan het ECD signaleren of de gemaakte afspraken in het Zorgleefplan passen binnen de bandbreedte van het ZorgZwaartePakket. Immers, vanuit de bedrijfsvoering zullen ook budgetten bewaakt moeten worden.

Zorginhoudelijke indicatoren automatisch aan de orde

Als je werkt met een ECD heb je de mogelijkheid om zorginhoudelijke indicatoren meer een integraal onderdeel van het werk te laten zijn. Decubitusscore, gewicht, bloedsuikers bij diabetici, wondbehandelingen, griep vaccinatie en incidenten, het zijn allemaal items die in het systeem kunnen zitten, bijvoorbeeld bij de observaties die de eerste zes weken ingevuld worden en vervolgens bij de evaluatiemomenten.

Je voert ze dus continu in en niet eenmalig tijdens bijvoorbeeld een meetweek. Dit waarborgt ook kwaliteit van informatie, alle informatie is altijd up to date. Het ECD kan in geval van een risico ook een waarschuwing geven dat er een doel moet worden opgesteld.

Lees ook:

>>> Praktijkvoorbeeld: Tegelijk het ZLP en ECD implementeren

 

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload