logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Cliëntondersteuner geeft cliënt meer invloed op de zorg

Onderwerp: Nieuwe functionaris ouderenzorg
Interview met: Auke Blom
Achtergrond: adjunct-directeur van MEE Nederland
Door: Anne Marie Vaalburg

mee intro

Als een cliënt zijn behoeftes niet goed kan verwoorden tijdens het bespreken van zijn zorgleefplan kan hij sinds 1 januari 2015 een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE. Dit is vastgelegd in de Wet Langdurige zorg. Deze helpt bij het opstellen en bijstellen van het zorg(leef)plan en bemiddelt tussen de cliënt en de zorgaanbieder als zij er samen niet uitkomen.

auke blomZorgleefplanwijzer.nl sprak met Auke Blom, adjunct-directeur van MEE Nederland over deze nieuwe functionaris in de ouderenzorg.

Wet langdurige zorg

'Iedereen die te maken krijgt met zorgverleners heeft de mogelijkheid om zijn wensen over de inrichting van zijn leven en de zorg die hij of zij daarbij wenst te ontvangen kenbaar te maken. Er zijn echter cliënten die dit niet goed kunnen, die er helemaal alleen voorstaan of die een heleboel hulpvragen hebben op allerlei terreinen, waardoor ze door de bomen het bos niet meer zien.

In de Wet langdurige zorg zijn een aantal zaken opgenomen om cliënten te ondersteunen in het kenbaar maken van hun wensen en het komen tot een passend zorgaanbod:

  • De zorgaanbieder stelt de cliënt in de gelegenheid om voorafgaand aan het maken van afspraken over de zorg, zijn wensen in de vorm van een persoonlijk plan in te brengen.
  • De cliënt en zijn naasten kunnen daar hulp kunnen krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE.
  • Het persoonlijk plan kan de basis vormen voor het zorg(leef)plan.
  • De cliënt kan zich ook bij het bespreken van het zorg(leef)plan laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Meerwaarde

Dat de cliëntondersteuners van MEE niet alleen voor de cliënt maar ook voor de zorgaanbieder een meerwaarde kunnen hebben, blijkt wel uit de praktijk. Zorgaanbieders doen een beroep op de cliëntondersteuners van MEE in situaties waarin cliënt en zij niet op dezelfde golflengte zitten of dat het goed is als iemand anders informatie en advies geeft.

Of zorgaanbieders hebben zelf ook behoefte aan inzicht in de wensen van een cliënt en de mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen. Voorbeeld: een dementerende oudere man (ZZP V&V5), woont met zijn echtgenoot in een appartement naast een verzorgings-verpleeghuis, waar hij overdag groepsbegeleiding krijgt. Zij hebben vragen over de inzet van deze hulp thuis. Wat zijn mogelijkheden? Wat zijn voor- en nadelen van bijvoorbeeld Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket Thuis en het PersoonsGebonden Budget.

De cliëntondersteuner voert gesprekken met zoon en schoondochter, en gaat vervolgens met hen en de zorgaanbieder in gesprek. Voor de zorgaanbieder is dit ook nieuw. Resultaat is dat de zorgaanbieder tot volle tevredenheid van de cliënt de zorg thuis gaat uitbreiden. Ook de zorgaanbieder geeft aan blij te zijn met de adviezen van de cliëntondersteuner Wlz.

Onafhankelijk

Cliëntondersteuners zitten niet vast aan een zorgorganisatie, zij zijn echt onafhankelijk. Zij zijn ook gewend om creatief en flexibel met cliënten mee te denken over mogelijkheden. Een cliëntondersteuner betrekt waar mogelijk het sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen en kent het zorgaanbod in uw buurt. Ook kan een cliënt bemiddelen als het contact tussen cliënt en aanbieder moeizaam verloopt en zij er samen niet goed uitkomen.

Leereffect

Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen ook leren van de cliëntondersteuners, bijvoorbeeld door te zien hoe de cliëntondersteuner tijdens een zorgleefplangesprek de cliënt echt de regie geeft en creatief omgaat met behoeftes en wensen van cliënten. Het is niet de bedoeling dat de cliëntondersteuners de gesprekken over het zorgleefplan en de afspraken over de zorg overnemen. In principe is hun rol van korte duur. We hopen dat de cliëntondersteuner het cliëntgericht werken in de ouderenzorg een boost kan geven.'

Volgens de Wet langdurige zorg moet de zorgaanbieder de cliënt wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuner. Voor cliëntondersteuning kan een cliënt terecht bij het zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang.

Reageren?

We vinden het leuk om reacties te ontvangen. Je kunt reageren onder dit artikel.

Lees ook:

>>> Meer praktijkvoorbeelden

 

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload