logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

De contactverzorgende als belangenbehartiger van de cliënt

Onderwerp: De contactverzorgende als belangenbehartiger van de cliënt
Interview met: Ria Leliveld, opleidingsadviseur
Organisatie: Zorggroep Sint Maarten
Door: Anne Marie Vaalburg

stmaartenHoe kun je het zorgleefplan inzetten om de kwaliteit van je organisatie te vergroten? Daarover sprak zorgleefplanwijzer.nl met Ria Leliveld, opleidingsadviseur bij de Zorggroep Sint Maarten. Zowel in de leergang Contactverzorgende die sinds 2011 loopt, als de leergang Medewerker maatschappelijk zorg die in maart van start gaat, is het zorgleefplan een belangrijk instrument.

Welke rol speelt het zorgleefplan in jullie leergang Contactverzorgende?

De leergang Contactverzorgende volgt twee sporen. Enerzijds gaat het traject over hoe je het zorgleefplan kunt inzetten in jouw rol. Het is een instrument waarmee je het welzijn en het leven van de cliënt ondersteunt, niet alleen een invuldossier. Op dit vlak is de contactverzorgende in het team ook een ambassadeur. Ze helpt haar collega's ook breder te kijken dan de zorg, bijvoorbeeld naar de stemming van de cliënt.

Persoonlijk leiderschap

En hier komen we op het tweede spoor van de leergang, het persoonlijk leiderschap. Als contactverzorgende mag je jezelf beschouwen als de belangenbehartiger van de cliënt en mag je daarvoor ook gaan staan. In gesprek met andere disciplines is het jouw rol om het belang en de behoeftes van de cliënt voor ogen te houden en hiervoor op te komen. Als een arts steeds op een onhandig tijdstip langskomt en de cliënt hierdoor van de kook raakt, spreek hem of haar hier op aan en maak andere afspraken. In het verpleeghuis, waar je werkt met mensen met dementie, is die rol van belangenbehartiger nog wat groter, cliënten zijn een stuk minder mondig dan in het verzorgingshuis. Je hebt dan meer te maken met familie die anders over zaken kan denken.

Hoe borgen jullie deze rol?

Om deze manier van werken te borgen is het belangrijk dat de organisatie veiligheid biedt. De contactverzorgende moet zich gesteund weten als zij het gesprek aangaat met andere disciplines of met de familie. Of als zij in haar team collega's aanspreekt. Ze moet zich niet de roepende in de woestijn voelen. Hierover spreken de contactverzorgende en de leidinggevende ook met elkaar op drie momenten tijdens de opleiding.. Contactverzorgenden zijn mensen die het hogere belang zien en anderen daarin kunnen coachen. Het zijn fakkeldragers.

Hoe past het zorgleefplan in jullie visie?

Voor ons als organisatie speelt de contactverzorgende een belangrijke rol in de kwaliteitsbewaking. Vanuit onze visie Deel je leven! gaat zorg verder en staan welzijn en leven voorop. Het zorgleefplan is hierin één van de instrumenten. De contctverzorgende is de spil voor de cliënt en het netwerk rondom de client. Met haar collega's kijkt ze hoe je de rapportage kan inzetten zodat het de cliënt ook ondersteunt.

Objectieve rapportage

Het invullen van het zorgleefplan en het rapporteren wordt nogal eens lastig gevonden. Wij drukken medewerkers op het hart niet alleen maar te focussen of het domein wel precies past. Ook proberen we te werken aan objectieve rapportage, waarin het dus niet gaat om de subjectieve beleving van de medewerker maar om wat er met de cliënt aan de hand was. Niet: Meneer was lastig, maar bijvoorbeeld: Meneer leek geen rust te kunnen vinden, hij bleef roepen om zijn dochter nadat zij op bezoek geweest was. Met muziek op zijn kamer hield hij wel op met roepen, maar hij bleef onrustige bewegingen maken met zijn handen. Rapportage moet ook relevant zijn voor collega's. Is hen duidelijk wat er is gebeurd? En waar zij op moeten letten? Of wat zij moeten doen? Een cliënt is absoluut niet gebaat bij drie verschillende aanpakken.

Wat is een succes?

In de communicatie hebben de contactverzorgenden flinke stappen gezet. Ze zijn vaardiger geworden in het voeren van gesprekken met familie en andere disciplines. Zo doen we het hier nu eenmaal, of: zo zijn de regels, zul je niet meer horen. Ze hebben meer inlevingsvermogen gekregen in de cliënt en de familie. Ze begrijpen dat iets dat voor hen zelf duidelijk is, voor de cliënt of de familie helemaal niet zo duidelijk hoeft te zijn. Een groot succes is ook dat de contactverzorgenden groeien in hun rol en daar voldoening in vinden: k: Ik heb het idee dat ik van meer betekenis ben voor de cliënt. En dat is prachtig: bijdragen dat de client zijn of haar leven zo goed mogelijk kan voortzetten.

Over Zorggroep Sint Maarten:

Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens recht heeft op zorg, liefde en aandacht. De zorggroep heeft 17 locaties (woon- en zorgcentra en verpleegcentra), verspreid over het land, 2.700 medewerkers en 1.850 vrijwilligers. Het motto van de zorggroep: Deel je leven!

Lees verder:

>>> Zorggroep Sint Maarten
>>> meer praktijkvoorbeelden

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload