logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Het ZLP invoeren in de thuiszorg

Onderwerp:Een zorgleefplan invoeren in de thuiszorg
Interview met: Marieke de Vries, directeur
Locatie:De Zorgzaak, Hoogeveen
Door: Anne Marie Vaalburg

zorgzaak_homeHet zorgleefplan invoeren in de thuiszorg, wat komt daar allemaal bij kijken? De Zorgzaak directeur Marieke de Vries gunde ons een kijkje in de keuken.

 

 


Welke stappen hebben jullie al gezet?

Allereerst hebben we een projectgroep opgezet met wijkverpleegkundigen, management, trainers en kwaliteits- en P&O adviseurs. Met deze projectgroep hebben we gekeken: hoe past het instrument zorgleefplan bij ons werk? Natuurlijk is er een wettelijk kader en een kwaliteitskader waaraan we moeten voldoen, maar voor ons is dat de ondergrens.

Wij hebben zelf een visie op de rol die we willen spelen in het leven van mensen. Het zorgleefplan past in die visie. Mensen veranderen. Klassieke zorg die alles uit handen neemt, past niet meer bij de mondiger wordende burger. Het zorgleefplan brengt de communicatie op gang over wat iemand wil. Of nog sterker: het dwingt je te comuniceren en te evalueren.

Daarnaast vindt de Zorgzaak van oudsher zelfredzaamheid heel belangrijk. We hebben een scherp oog voor het ondersteunen van de mantelzorg. Signaleren hoe de mantelzorger er bij staat, is bij ons al langer als vast punt opgenomen in het zorgdossier.

zorgzaak_winkel

Wat is er nog meer gebeurd als voorbereiding op de invoering van het zorgleefplan?

We hebben het model zorgleefplan van Actiz als het ware 'verZorgzaakt'. Daarin hebben de wijkverpleegkundigen die in de projectgroep zitten een belangrijke rol gespeeld. Het geheel is vereenvoudigd, we werken bijvoorbeeld met één rapportageformulier voor alle disciplines. Dit bevordert de communicatie tussen de disciplines.

Uiteindelijk zijn we op drie verschillenden zorgleefplannen uitgekomen. Eén voor cliënten met enkel huishoudelijke zorg, de WMO-cliënten. Eén voor cliënten die verzorging en verpleging krijgen en één voor cliënten die ondersteunende begeleiding krijgen. De zorgleefplannen werken allemaal met de vier domeinen, een onderdeel doelen en afspraken en een agenda.

Het verschil zit hem vooral in de overige administratieve zaken, zoals bij de huishoudelijke zorg de arbo-advieslijst en bij de ondersteunende begeleiding het bewijs van de ondertoezichtstelling en wie de voogd is.

Verder hebben we kritisch gekeken naar de taakverdeling tussen de zorgconsulent die de eerste intake bij de cliënt doet en de eerstverantwoordelijk medewerker die daarna de zorg start. We willen niet dat de cliënt alles twee keer moet vertellen. De zorgconsulent maakt een start, zij zorgt ook dat de administratieve onderdelen van het zorgleefplan op orde zijn, zoals het indicatiebesluit, de juiste protocollen, het uitvoeringsverzoek van de arts. Zij plant vast een evaluatiedatum. Mocht er op de verschillende domeinen al punten aan de orde komen dan vult ze die vast in. In de eerste zes weken van de zorg vult de zorgverlener het dan verder aan.

Waar staan jullie nu in het proces van invoeren?

zorgzaak_logoVolgende week starten we met de scholing van de verzorging en verpleging en van de begeleiders. De huishoudelijk medewerkers zijn allemaal al geschoold. Dat was zowel voor de huishoudelijk medewerkers als voor ons een zeer positieve ervaring. Wat hebben deze mensen veel kennis over de situatie van hun cliënten! Het komt nogal eens voor dat zij één van de weinige mensen zijn die regelmatig bij een cliënt komen. Zij hebben dus een belangrijke signalerende functie.

In de training hebben we dat wat ze al weten en doen, benoemd en inzichtelijk gemaakt als methodisch werken. Zien-denken-doen is ons motto daarin. Je ziet iets, cliënt komt normaal altijd vlot naar de deur, de laatste twee keer sta je langer te wachten, daar denk je iets bij of je hebt er een niet pluis gevoel bij, en vervolgens doe je iets, je spreekt erover met de cliënt of met de zorgconsulent.

Nu zijn de huishoudelijk medewerkers allemaal met de zorgleefplannen op stap geweest naar hun cliënten. Het is een proces waarin we voortdurend leren. Van cliënten krijgen we bijvoorbeeld ook terug dat ze geen prijs stellen op zo'n gesprek in verband met privacy. Nu hebben we bij verschillende vragen de catagorie niet van toepassing toegevoegd. De huishoudelijk medewerkers moeten daar ook in groeien. Nu zijn ze geneigd alle vragen heel trouw af te werken, op termijn zullen ze daar misschien ook wat losser in durven worden.

De vraag naar ondersteuning van de zelfredzaamheid van cliënten wordt in de toekomst groter. De huishoudelijke verzorging en de thuiszorg in het algemeen spelen daarin een cruciale rol en voor deze rol rusten wij onze mensen toe. We doen dit stapsgewijs, zonder op de feiten vooruit te lopen. We bouwen op de basis die er ligt in de praktijk. De graadmeter voor de werking van het zorgleefplan is de mate waarin we erin slagen om een goede (professionele) relatie met onze clienten tot stand te brengen, met goede communicatie als belangrijkste element.

Lees ook:

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload