logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Evalueren van de invoering van het zorgleefplan

Locatie: Huize Rosa, Nijmegen
Onderwerp: Evalueren van de invoering van het zorgleefplan, hoe doe je dat?
Interview met: Annelies de Vries, beleidsmedewerker
Door: Anne Marie Vaalburg - Zorgleefplanwijzer.nl

huizerosa

Als je als organisatie bezig bent met de invoering van het zorgleefplan, komt er een moment waarop je wil weten: Wat merken cliënten ervan? Hoe vinden de medewerkers dat het gaat? Wat hebben zij nodig om verder te gaan met de invoering? Enzovoort. Zorgleefplanwijzer sprak over dit proces van evalueren met Annelies de Vries. 

Wat was voor jullie de aanleiding om met het zorgleefplan te gaan werken?

In 2006 hadden wij ons als doel gesteld: iedere cliënt heeft een zorgleefplan. Daarnaast wilden we dat iedere cliënt zijn Eerst verantwoordelijk Verzorgende zou kennen. Op dat moment kwamen ongeveer ook de normen voor verantwoorde zorg uit en we wilden volgens die normen gaan werken. We werkten toen al met een digitaal dossier, maar dat had qua inhoud nog niet veel om het lijf.
Verder wilden we toe naar structureel overleg met de cliënt. Dus niet alleen een gesprek bij opname en daarna ‘indien nodig', maar ook binnen zes weken en na ieder half jaar om met de cliënt te evalueren hoe het gaat en na te gaan of er nieuwe wensen en behoeftes zijn.

Hoe hebben jullie het aangepakt?

We hebben een werkgroep opgericht bestaande uit teamleiders en medewerkers van elke zorgafdeling. Zo'n werkgroep is heel belangrijk voor het proces. De werkgroepleden werken dagelijks met het zorgleefplan en hebben vaak goede ideeën over wat werkt en niet werkt. Zo bleek het inplannen van gesprekken met de cliënt bijvoorbeeld lastig. Als het druk is, ga je je collega helpen en niet rustig zitten voor een gesprek met een cliënt. Zorgers zijn namelijk vaak doeners. Een andere manier van werken, onder andere het werken met een ‘pieperdienst' bood uitkomst. Daarnaast groeide het bewustzijn dat een goed gesprek voeren met de client net zo goed ‘werken' is.
Naast het oprichten van een werkgroep hebben we de EVV-ers extra geschoold en op de werkplek begeleiding bij het invullen van het zorgleefplan georganiseerd.

Welke instrumenten hebben jullie gebruikt om de invoering van het zorgleefplan te evalueren?

Dat zijn er een heleboel, ik som ze op:
Allereerst levert het ervaringenonderzoek onder bewoners (de CQ-index) ons tweejaarlijks de nodige informatie.
En we hebben uiteraard teruggekeken naar het gewenste resultaat zoals we dat als werkgroep hadden geformuleerd: alle clienten hadden een zorgleefplan en vrijwel allemaal kenden ze hun EVV-er waar ze regelmatig een gesprek mee hadden. Dat werd als een hele verbetering ervaren, ook door de medewerkers. Dat bleek bij voorbeeld uit opmerkingen als: ‘Afspraken worden nu veel beter nagekomen' en ‘Dit is de jus van het werk'. Prachtig toch!

rosaclient

Na invoering van het zorgleefplan, kreeg de werkgroep in 2008 de opdracht het werken met zorgleefplan te verfijnen en meer inhoud te geven. Hierbij kwam het kwaliteitssysteem PREZO goed van pas. Dit kwaliteitssysteem sluit naadloos aan op de normen Verantwoorde Zorg en geeft richtlijnen voor het werken met Zorgleefplan. We voerden een zogenaamde ‘zelfevaluatie' uit op basis waarvan de nodige verberingen zijn doorgevoerd. '

Via een interne en externe audit zijn onze vorderingen en prestaties getoetst. Ook dat gaf veel informatie en verbetering. 30 september 2010. krijgen we het gouden keurmerk Verantwoorde Zorg en ondernemen uitgereikt. Daar zijn we natuurlijk erg trots op.

Verder evalueren we enkele keren per jaar in groepsbijeenkomsten met EVV-ers en twee keer per jaar is er een bijeenkomst met mantelzorgers over de communicatie en het werken met zorgleefplan.

Ook tellen we ieder kwartaal hoeveel zorgleefplangesprekken er gevoerd zijn en kijken we of dit correspondeert met het gewenste aantal.

Ten slotte neem ik maandelijks een steekproef uit de zorgleefplannen. Ik kijk dan naar de systematiek: zijn de afspraken nagekomen en volgens plan geëvalueerd? Ook kijk ik naar de inhoud: wordt er iets gedaan met de signalen die we opvangen? Als er staat gerapporteerd dat iemand zich regelmatig verveelt, wordt daar dan met de cliënt over gesproken? Als er staat dat iemand graag televisie samen met anderen kijkt, hoe wordt er dan aan deze behoefte tegemoet gekomen?

rosamedewerker

Wat heeft de evaluatie jullie opgeleverd?

We hebben op verschillende manieren geëvalueerd en dat gaf en geeft steeds nieuwe informatie en verbeterpunten. Zo kwam uit de CQ-index en de audits dat er nog te weinig aandacht was voor het domein sociale participatie. Als nieuw doel hebben we toen geformuleerd "in ieder nieuw of geëvalueerd zlp is iets terug te vinden over wat de client graag (zelf) doet, en - bij behoefte aan meer/anders - een doel daarop.' Dat is niet altijd makkelijk. Daarom hebben we de klapper "Iets voor U?" gemaakt met allerlei tips. Bij voorbeeld: leest u graag, dan kunt u denken aan een leesclub in- maar ook buitenshuis, aan voorlezen enz. Daar kan de Evv-er in stimuleren of bemiddelen en hoeft niet alles zelf te bedenken of doen.

Een ander voorbeeld is de informatie. Uit de cq-index en de zelfevaluatie bleek dat dat beter kon. Nu gaat de opnamecoördinator twee weken na opname bij de cliënt langs om na te gaan of er nog vragen zijn. Ook kwam er een folder over het Zorgleefplan en vragen EVV-ers in ieder gesprek specifiek of er nog vragen zijn. Daarnaast werken we nu met kaartjes waarop de gegevens van de evv-er staan en kunnen mantelzorgers nu mailen met de evv-er als ze dat willen. Dit alles had als resultaat dat bij een tweede meting de cliënten en vertegenwoordigers de informatie hoger waardeerden.

Goed evalueren levert steeds opnieuw verbeterpunten op. Een half jaar geleden evalueerde de werkgroep de voortgang: vrijwel alle verbeteringen waren doorgevoerd. Wel werd geconstateerd dat de samenwerking met andere diensten rondom de cliënt voor verbetering vatbaar is. Daar zijn we nu mee aan de slag.

Er is veel gebeurd. Niet alleen is de zorg voor de cliënt beter in beeld, maar om met een medewerker te spreken ‘er is meer wezenlijke aandacht voor de bewoner'. 

Lees verder:

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload