logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Hoe kan een gemeente werken met het zorgleefplan stimuleren?

Locatie: Gemeente Woudenberg
Onderwerp: Hoe kan een gemeente werken met het zorgleefplan stimuleren? 
Interview met: Lia Herwegh, beleidsmedewerker WMO
Door: Anne Marie Vaalburg - Zorgleefplanwijzer.nl

pv_woudenbergIn de nieuwe contracten met zorgaanbieders voor het leveren van huishoudelijke hulp verplichten de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel zorgaanbieders met zorgleefplannen te gaan werken. Lia Herwegh beleidsmedewerker WMO van de gemeente Woudenberg legt uit welke visie hier achter zit en hoe de gemeente met verschillende maatregelen het verwezenlijken van deze visie stimuleert.

‘Uiteindelijk willen we dat in de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel minder mensen gebruik gaan maken van de zorg. We willen dat mensen gezonder worden. Met dat doel zetten we in op preventie, zodat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren op een voor hen zo prettig mogelijke manier.

Hoe kun je dat doen? Belangrijk hierin is volgens ons dat je contact hebt met kwetsbare mensen. Via de huishoudelijke hulp heb je dat contact. Daarnaast is het belangrijk dat we breed kijken naar gezondheid, welzijn hoort daar ook bij, is iemand eenzaam bijvoorbeeld. Het zorgleefplan is voor beiden een goed instrument, zowel voor het ondersteunen van het contact als voor het breed signaleren.'

Hoe zijn jullie te werk gegaan bij het vinden van goede zorgaanbieders?

‘In 2009 hebben we het aanbesteden van de huishoudelijk zorg vanaf 2010 voorbereid. We hebben in die voorbereiding met zorgaanbieders een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog gehouden. Dat zijn gesprekken met zorgaanbieders om te polsen wat mogelijkheden zijn. Met die informatie is het bestek opgesteld. We hebben toen ook goed opgelet in hoeverre zij moeite willen doen om hun personeel te scholen in die brede blik op gezondheid.

Met de zorgaanbieders hebben we tienjarige contracten afgesloten. Hierdoor kunnen we een goede relatie met hen opbouwen en kunnen zij ook werken aan goede resultaten. Als je met raamovereenkomsten van vier jaar werkt, zit een zorgorganisatie na relatief korte tijd alweer op de wip'.

Op welke manier houden jullie een vinger aan de pols?

‘De zorgaanbieders kunnen op een aantal manieren bonussen halen. Onder andere dus door het opstellen en uitvoeren van zorgleefplannen en ook door mee te denken over het functioneren van het geheel, met het oog op dat lange termijn doel van minder mensen in de zorg. We vragen de zorgaanbieders jaarlijks een presentatie hierover te houden.

Uiteraard willen we dat de zorgorganisaties resultaten boeken. De GGD monitort de gezondheid van de bevolking. Zij meten onder andere hoeveel mensen gebruik maken van zorg. Zelf houden wij klanttevredenheidsonderzoeken onder de gebruikers van de huishoudelijke hulp. We vragen concreet of mensen een zorgleefplan hebben en hoe het zit met de uitvoering: is er iets gedaan met de bij hen geïnventariseerde behoeftes?'

Kunt u nog iets meer vertellen over de rol van de thuishulp in dit geheel?

‘Het opstellen van het zorgleefplan wordt door de zorgaanbieders verschillend ingevuld. De één laat dit doen door een coördinator. De ander acht de thuishulpen hier zelf toe in staat en ondersteunt ze daar ook in. Helder is voor ons in ieder geval dat de hulp bij het huishouden die vanaf 1 januari verleend wordt niet beperkt is tot ‘schoonmaken'. De thuishulp biedt ook persoonlijke ondersteuning, gericht op welzijn en gezondheid. De zorgaanbieders dienen dit te faciliteren door bijvoorbeeld samen te werken met direct betrokken mantelzorgers.

Wat je wel hoort dat gemeentes groepen thuiszorgcliënten op veilingsites zetten om zo het werk zo goedkoop mogelijk gedaan te krijgen. Dat is bij ons absoluut niet aan de orde. Wij hebben als gemeente ook onze zorgen over de personeelstekorten in de zorg in de toekomst. We willen dat het voor inwoners van Scherpenzeel en Woudenberg leuk en aantrekkelijk blijft om in de zorg te werken. Dat werk moet dan niet alleen maar schoonmaakwerk zijn, daar hoort ook die persoonlijke ondersteuning bij. Dat geeft toch meer betrokkenheid bij de cliënt. Al moet ik zeggen dat de mensen in de thuiszorg altijd erg betrokken zijn bij hun cliënten, maar door ons beleid is dat dan ook legitiem.'  

>> Het Zorgleefplan in de thuiszorg, praktijkvoorbeeld 't Derkshoes
>> Meer praktijkvoorbeelden

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload