logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Registraties geven kwaliteitssignaal

Onderwerp: Registratielast
Interview met: Ron Koop
Achtergrond: verpleegkundig specialist
Door: Anne Marie Vaalburg

cordaan1Registraties worden door verpleegkundigen en verzorgenden veelal als last ervaren Maar als ze helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg kunnen ze ook veel nut hebben. Dat is één van de opvattingen die staan in het standpunt Registratielast van V&VN. V&VN roept verpleegkundigen en verzorgenden op, hun eigen onderwerpen voor kwaliteitsverbetering in te brengen in hun team en daar registraties voor in te zetten. We spraken hierover met Ron Koop, verpleegkundig specialist bij Livio.

Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ)

'Elk jaar doet Livio mee aan de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ). Dit is een jaarlijks meetdag waarop zorgproblemen in kaart worden gebracht. Doordat het landelijk gebeurt, kun je als organisatie ook zien hoe je het doet ten opzichte van anderen. Er wordt gemeten op allerlei onderwerpen: decubitus, ondervoeding, incontinentie, smetten, vallen, fixatie, wondinfecties, et cetera.

Mijn collega Sandra Koster en ik zijn begonnen met het vertalen van de LPZ uitslagen naar de praktijk. Uit de LPZ-meting bleek dat we op afdelingen waar psychogeriatrische cliënten wonen, relatief veel cliënten hebben met ondervoeding.

Omgaan met afweergedrag

De eerste stap die we hebben gezet is het probleem verder inventariseren. Al snel bleek dat de oorzaak lag in het omgaan met afweergedrag van bewoners. Regelmatig draaien mensen met dementie die geholpen worden bij het eten en drinken hun hoofd weg of spugen het eten en drinken weer uit.

We hebben onderzocht wat het kennis- en vaardighedenniveau is van verzorgenden op dit thema, hoe wordt omgegaan met dit afweergedrag bij eten en drinken, welke richtlijnen zijn er over dit onderwerp en welke gebruiken ze al? Of moeten er nog richtlijnen komen?

Bij dit onderzoek hebben we hulp gehad van een aantal HBO-V studenten. Wij hebben een leerwerkovereenkomst met Saxion en deze HBO-V studenten hebben bij ons hun onderzoeksopdracht uitgevoerd.

Welke Snaq past bij onze doelgroep?

snacUiteindelijk zijn we gekomen tot een multidisciplinaire zorgstandaard voor onze organisatie. De zorgstandaard beschrijft welk risico-inventarisatie instrument we gebruiken voor ondervoeding. We hebben uitgezocht welke Snaq past bij onze doelgroep en welke voor verzorgenden goed te gebruiken is. De zorgstandaard omvat verder een standaard zorgplan bij ondervoeding, advies in benadering en de standaard beschrijft gerichte acties bij afweergedrag. Ook staat beschreven wat de taken zijn van de psycholoog en de diëtiste en wanneer je hen kunt inschakelen.

We zijn erg tevreden over deze aanpak. De HBO-V studenten hebben een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit van zorg op deze manier! We hebben dezelfde aanpak al een keer toegepast bij het onderwerp Delirium, ook daar hebben we nu een zorgstandaard voor.'

Het voorbeeld van Ron Koop maakt duidelijk dat registraties nuttige informatie op kunnen leveren over de geleverde zorg. Het helpt prioriteiten stellen bij het aanpakken van verbeteringen.

Reageren of een mooi voorbeeld?

Heb jij ook een mooi voorbeeld van hoe je als verpleegkundige of verzorgende aan de slag bent gegaan met informatie uit registraties? Of hoe je zelf een meting hebt gedaan om erachter te komen hoe goed de zorg is? Je kunt reageren onder dit artikel.

Lees ook:

>>> Standpunt V&VN Registratielast
>>> Meer praktijkvoorbeelden

 

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload