logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

MDO mét de cliënt: cliëntgerichter en efficiënter

Onderwerp: Multidisciplinair overleg (MDO)
Interview met: Ilse Nales
Organisatie: Verpleeghuis Kalorama, Beek Ubbergen
Door: Anne Marie Vaalburg

kalorama

    Je cliënt uitnodigen bij het multidisciplinair overleg (MDO) is een goed middel om je zorg nog cliëntgerichter in te richten. Zorgleefplanwijzer.nl sprak hierover met Ilse Nales, hoofd van de Wolfsberg een somatiekafdeling van Verpleeghuis Kalorama in Beek Ubbergen.

 

Met cliënten op een somatische afdeling kun je heel goed praten over de zorg en wat daarin hun behoeftes zijn. Ik liep daarom al langer rond met de wens om de cliënten en eventueel hun partner of ander familielid te betrekken bij het MDO. Niet iedereen was even enthousiast over dit idee. Collega's waren bijvoorbeeld bang voor een klaagzang over de was of over de zorg die vader te laat uit bed haalt.

Die angst bleek ongegrond. Over het algemeen melden mensen dat soort klachten eerder. Ook cliënten en familie zelf stonden niet te springen. Wij vertrouwen erop dat jullie het goed doen, hoorden we vaak. Nu zeggen ze: Wat fijn dat we er bij mogen zijn!
Ik kan wel zeggen dat het een groot succes is. Het is gewoon heel prettig om uit de eerste hand vragen en reacties te krijgen op de doelen en niet via de EVV-er die als belangenbehartiger optreedt.

De schellen vielen van onze ogen

Ik geef een voorbeeld, één van onze cliënten is als gevolg van een ooronsteking heel ziek geworden. Wij kennen hem vooral op die manier: behoorlijk op leeftijd en heel ziek. Zijn vrouw vroeg waarom we op fysiek gebied weinig met hem doen. Zij vertelde dat hij thuis tot recent een heel actieve man was. Samen fietsten ze nog heel Europa door. De schellen vielen ons van de ogen. En we zien nu dat we bij deze man moeten en kunnen investeren in zijn fysieke gezondheid.

Ook efficienter

Naast deze inhoudelijke winst, is er ook efficiëntie winst. Omdat de cliënt of de familie erbij zit, zijn we gemotiveerd om de gesprekken heel gestructureerd te laten verlopen, we wijden niet meer uit. Volgend jaar hoop ik grote computerschermen te kunnen aanschaffen voor in de teampost. Je kunt dan tijdens het MDO zaken intypen en dit gelijk met zijn allen accorderen. Mijn collega's op een andere locatie werken er al mee en zeggen dat het enorme tijdswinst oplevert.

Volgend jaar met computerschermen

overlegteamWe streven ernaar per cliënt twee keer per jaar een MDO te houden. De voorbereiding gaat in drie stappen. Eerste werken alle disciplines gezamenlijk in een document dat MDO voorbereiden heet. Als het om een nieuwe cliënt gaat, komen daar ook de resultaten van de eerste gesprekken met de cliënt in. De EVV-er maakt daar vervolgens een document met doelen van, dit bespreekt ze met de cliënt. Vervolgens wordt het in het MDO vastgesteld en zetten cliënt, arts en ik een handtekening eronder. Dan maken we er een pdf van.

Momenteel is één EVV-er verantwoordelijk voor zes cliënten. Zij is twee uur per week vrijgepland voor de EVV-taken. We willen toe naar een situatie waar de EVV-er geen nachtdiensten meer draait en verantwoordelijk is voor tien cliënten.
Ook de EVV-ers zijn enthousiast over de aanwezigheid van de client bij het MDO. De familie ziet alle disciplines bijelkaar en kan gericht vragen stellen, de EVV-ers zit daar niet tussen.

Lees verder:

>>> meer praktijkvoorbeelden

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload