Tijd en aandacht / schaarste

Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in je browser.

kop

Zorgleefplanwijzer nieuwsbrief, november 2011

Beste [NAME],

annemarie


Schaarste in de zorg houdt velen van ons bezig. Het zorgleefplan lijkt soms meer schaarse tijd te kosten dan dat het kwaliteit oplevert.

In deze nieuwsbrief lees je hoe goed werken met het zorgleefplan juist winst oplevert. En wat besparing aan de ene kant: verzorgend wassen, juist kwaliteit op kan leveren aan de andere kant, namelijk aandacht.

Veel leesplezier en hartelijke groet,
Anne Marie Vaalburg / Zorgleefplanwijzer.nl

 


Werken met het zorgleefplan vergroot het vertrouwen

klokMedewerkers hebben het altijd druk en cliënten vinden dat er te weinig tijd voor ze is. Voor velen in de zorg een herkenbare situatie. Bij Stichting Vrijwaard in Den Helder zijn ze er mee aan de slag gegaan, Ineke Kloos, Manager Intramuraal Stichting Vrijwaard vertelt erover.

> Lees verder

 


Hoe ga je om met schaarste

opTijd te kort om de zorg te bieden die je zou willen en daardoor ga je ontevreden naar huis. Schaarste in de zorg houdt velen van ons bezig.

Hoe ga je om met schaarste van V&VN biedt handvatten.

> Lees verder


Prikkelrijke interventies

prikkelToen in verpleeghuis Herinkhave het verzorgende wassen werd geïntroduceerd scheelde dit veel tijd in de zorg. De tijd die overbleef wilde het verzorgende team ‘teruggeven' aan de bewoners in de vorm van aandacht. Een prachtig voorbeeld hoe in de zelfde hoeveelheid tijd toch meer ruimte is gekomen voor aandacht voor bewoners.

> lees verder


Vragen van vakgenoten

Deze site is niet alleen vóór, maar vooral opgezet dóór zorgverleners. Via ons forum kun je kennis uitwisselen met vakgenoten. Lees hieronder een aantal vragen uit dit forum.Heb jij een tip, advies of antwoord voor je collega en kun je hem of haar verder helpen?

  • Hoe verloopt het contact met collega's van andere disciplines?Merel Schrama gaat er een animatiefilmpje over maken. > Vertel haar je ervaringen
  • Melanie vraagt op welke wijze jullie monitoren of afspraken in een zorg(leef)plan kloppen met het zzp van de client? > reageer
  • Welke plek krijgen de wensen over de laatste zorg in het zorgleefplan? > Praat mee
  • Gezocht! Zorgleefplan voor de revalidatie. > reageer

Hoe werk jij aan het mentaal welbevinden van cliënten? Rondetafelgesprekken

rondetafelBen jij verantwoordelijk voor het maken van zorgleefplannen met cliënten? Vind jij het domein mentaal welbevinden ook lastig? In december organiseert Vilans hierover twee rondetafelgesprekken. Met de uitkomsten wordt materiaal voor verzorgenden gemaakt. Deelnemers ontvangen een reiskostenvergoeding en een attentie. 

> meer informatie en aanmelden

 


Wil je je uitschrijven? Klik hier om je uit te schrijven