Gesprekvaardigheden centraal

Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in je browser.

kop

Zorgleefplanwijzer nieuwsbrief, januari 2012

Beste [NAME],

annemarieHet gesprek met de cliënt, dat is waar goede zorg uit voortkomt en om draait. In het onderwijs moet daar meer aandacht voor zijn, dat zegt het College voor Beroepen en Opleidingen in de gezondheidszorg (CBOG).

Wij sluiten ons daarbij aan. Onder de nieuwe menuknop voor docenten en praktijkopleiders vind je studiemateriaal dat hierbij helpt. Succes!Veel leesplezier en hartelijke groet,
Anne Marie Vaalburg / Zorgleefplanwijzer.nl


Zorgleefplanwijzer.nl biedt nu ook onderwijsmateriaal

onderwijsMisschien was het je al opgevallen: in het linkermenu zorgleefplanwijzer zit nu ook een knop voor docenten en praktijkopleiders. Hieronder vind je beknopte theorie over het zorgleefplan aangevuld met heel veel studieopdrachten.

In het onderdeel praktijk komen alle gesprekken die je in het kader van het zorgleefplan met de cliënt voert, aan bod. Deze studieopdrachten doorlopen stapsgewijs het methodisch werken in het primaire proces tussen verzorgende en cliënt. Het materiaal is tot stand gekomen in een samenwerking tussen zorgleefplanwijzer.nl en ROC ASA. >>> Neem een kijkje


Hoe haal je doelen uit een gesprek met de cliënt?

blijHet formuleren van doelen/ wensen wordt door velen moeilijk gevonden. Sommige zorgorganisaties stellen daarom een standaard doelenboek op. Zorgleefplanwijzer.nl vraagt zich af of er dan nog wel wordt geluisterd naar individuele zorgbehoeftes/ wensen van de cliënt. Wij horen graag je mening hierover!

De manier om aan doelen en wensen te komen, is in gesprek gaan met de cliënt (of zijn familie) en een link leggen tussen wat hij of zij vertelt en dat wat jij als verzorgende voor hem kunt betekenen. Zorgleefplanwijzer.nl geeft inspirerende voorbeelden.
>>> Bekijk het materiaal


Goede voorbeelden van zorgvraaggerichte ouderenzorg

denkmeeZorgverleners moeten in de toekomst steeds meer inspelen op zeer verschillende zorgvragen van zeer verschillende oudere zorgvragers.

Het CBOG beschreef tien voorbeelden van flexibele zorgvraaggerichte ouderenzorg en onderzocht welke competenties professionals hiervoor nodig hebben. 
>>> Lees verder


Inspiratiedag De kracht van het persoonlijke

Werk jij voor mensen met dementie? Kom ook naar de speciale Inspiratiebijeenkomst op 27 januari 2012  in Utrecht. Een mooie kans om kennis te maken met De Kracht van het Persoonlijke. Momenten van persoonlijke betrokkenheid bij je cliënt zijn KRACHTmomenten. Acteurs Jan van der Hammen en Margo Lak leveren een bijdrage aan deze bijeenkomst. Inspirerend!  >>> Meer informatie

kracht


Forumvragen

Heb jij antwoord op één van deze vragen? Een reactie wordt op prijs gesteld.


Waarom je deze nieuwsbrief ontvangt

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen rondom Zorgleefplanwijzer.nl. Via deze nieuwsbrief informeren we je regelmatig over toevoegingen op de site. Mocht je geen gebruik meer willen maken van onze nieuwsbrief, dan kun je je uitschrijven via de link onderaan deze nieuwsbrief. Heb jij een leuk item voor deze nieuwsbrief? Stuur ons een bericht.

 

Wilt u zich uitschrijven? Klik hier om uit te schrijven