logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Samenwerken met vrijwilligers

De waarde van vrijwilligers voor cliënten

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten in verzorgings- en verpleeghuizen niet mogelijk zijn en veel mensen zich een stuk eenzamer voelen. Een aantal voordelen van vrijwilligers op een rijtje:

  • Vrijwilligers hebben de tijd voor cliënten.
  • De vrijwilliger is niet gericht op de ziekte of handicap van de cliënt, daardoor kan de cliënt de ziekte of problemen vergeten.
  • Voor mensen die niet meer mobiel zijn of ziek brengen vrijwilligers de buitenwereld naar binnen.
  • Continuïteit bij de inzet van vrijwilligers wordt enorm op prijs gesteld. Klachten van zorgvragers over de zorg gaan vaak over de vele wisselingen van hulpverleners zonder dat men daar inspraak in heeft.
  • Diezelfde continuïteit is een basis voor een vertrouwensband. Tussen vrijwilligers en cliënten kunnen langdurige vriendschappen ontstaan.


Hoe passen vrijwilligers in de zorgleefplanmethodiek?

Als je volgens de zorgleefplanmethodiek werkt, heb je als verzorgende oog voor behoeftes van cliënten. Deze behoeftes hoef je niet allemaal zelf in je werk in te passen, maar zijn vaak met vrijwilligers goed op te lossen.

Vrijwilligers in de zorg voor ouderen verrichten allerlei werkzaamheden. Zij ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van groepsactiviteiten, bijvoorbeeld zangochtenden, handwerkmiddagen, uitjes, etcetera. Zij assisteren op afdelingen of in huiskamers met het schenken van koffie, het verzorgen van het ontbijt en andere hand- en span diensten zoals nagels lakken, kasten opruimen, planten verzorgen, etc. Ten slotte zijn er vrijwilligers die één op één contact met bewoners hebben.

De behoeftes van jouw bewoners kunnen op al deze vlakken liggen. Misschien doen ze graag mee met de zangochtend, misschien willen ze eens samen met de huiskamer vrijwilliger een plant kopen voor op hun kamer of zoeken ze iemand die een knoop aan hun bloes zet. Of misschien zoeken ze een juist een ‘eigen' vrijwilliger met wie ze een hobby delen of een band op kunnen bouwen.

Behoefte aan één op één contact groeit en stelt andere eisen

De rol van vrijwilligers in de zorg verandert op dit moment. Binnen zorgorganisaties blijft altijd veel behoefte aan vrijwilligers die koffie schenken en de bibliotheek of het internetcafé bemensen. Daarnaast is er echter steeds meer vraag naar ‘één-op-één-vrijwilligers'.
In dit één op één contact bepaalt de cliënt in eerste instantie wat de inbreng van de vrijwilliger kan zijn, uiteraard in afstemming met de vrijwilliger.

De veranderende rol stelt andere eisen aan vrijwilligers en aan de organisaties die met vrijwilligers werken. In het 5-stappenplan 'Samenwerken met de één op één vrijwilliger' wordt beschreven hoe een prettige samenwerking met vrijwilligers tot stand komt (zie onder).

Enkele nuttige hulpmiddelen / downloads

LET OP: om te kunnen downloaden dien je ingelogd of een account te hebben aangemaakt op deze site.

Samen sterk voor welzijn
Lesbrief voor beroepskrachten in de zorg over samenwerking met vrijwilligers. Een uitgave van Sting, oktober 2010.
pdf
Stappenplan Samenwerken met de één op één vrijwilliger (218.67 kB)

In deze download wordt beschreven hoe een prettige samenwerking met vrijwilligers in vijf stappen tot stand komt.

pdf Checklist vrijwilligers (59.79 kB)
Om de vrijwilliger een plek te geven op een afdeling of een woonvorm is het goed om als team afspraken te maken over de omgang met vrijwilligers. De checklist Heeft de vrijwilliger een plek? kan hierbij behulpzaam zijn. 

pdf Aanvraagformulier vrijwilligers (58.59 kB)
Wanneer helder is wat de wensen van de cliënt zijn op het gebied van activiteiten, klusjes of sociale contacten, kan een aanvraag worden gedaan bij de vrijwilligerscoördinator van de organisatie. Zij kan dan gericht gaan zoeken. Het is belangrijk de wens zo concreet mogelijk te omschrijven. Het Aanvraagformulier voor Maatjes (één-op-één vrijwilligers) kan hierbij behulpzaam zijn. Dit formulier is geïnspireerd op een formulier ontwikkeld door de coördinatoren vrijwilligerswerk van de HartekampGroep te Heemstede.

> Praktijkvoorbeeld: Ik ben ontzettend blij dat ik dit werk kan doen
Op basis van iemands achtergrond of levensverhaal kun je een vrijwilliger zoeken die met een bewoner oude activiteiten weer eens op kan pakken. Henny van den Bovenkamp is zo'n vrijwilliger. Zorgleefplanwijzer.nl zocht hem op. Hij vertelt over zijn werk, motivatie en activiteiten in het verpleeghuis.

Op de pagina links kun je verwijzingen vinden naar sites rondom vrijwilligerswerk.

 

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload