logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Cliënt en familie tekenen zorgleefplan niet. Hoe ga je hier mee om?

Vraag:

De familie en de cliënt zelf willen het zorgleefplan niet lezen en ook niet ondertekenen. Dit terwijl de afspraken in overleg met hen zijn gemaakt. Ze vinden het allemaal maar onzin en bureaucratisch en werken daarom niet mee. Hoe ga je hier mee om?

Antwoord:

Het zorgleefplan heeft (even in het kort) twee functies: allereerst dient het om afspraken tussen de zorg en de cliënt vast te leggen, daarnaast is het voor jullie als team verzorgenden een belangrijk instrument om de continuïteit van de zorg te waarborgen.

Wat is afgesproken?

Iedereen moet weten wat is afgesproken, anders gaat iedereen iets anders doen.
Voor dat laatste is van belang dat jullie het zorgleefplan goed bijhouden, actuele doelen en afspraken opschrijven, de dagrapportage goed bijhouden etc.

Je zegt dat de familie het zorgleefplan onzin vindt maar familie zal altijd begrijpen dat dit noodzakelijk is om jullie werk goed uit te voeren (als u met de EVV-er afspreekt dat uw moeder met Marietje wordt aangesproken/ met de activiteitenbegeleidster wekelijks gaat zwemmen/ een rollator krijgt/ alleen wordt gedoucht als ze niet tegenstribbelt, dan moet het hele team dat weten, anders kunnen zij hun werk niet uitvoeren).

Ondertekenen

Wat betreft het niet willen ondertekenen vraag ik me af: levert dit problemen op in de praktijk? Zijn er misverstanden over wat afgesproken is? Als dit laatste niet het geval is, dan zou mijn advies zijn om nog eens aan cliënt en familie uit te leggen waarom het voor jullie van belang is zaken wel vast te leggen en het daar voorlopig bij te laten.

Misschien houden jullie familie-avonden waarop een afdelingshoofd in algemene zin uitleg kan geven over het nut en de meerwaarde van het zorgleefplan?

Ondertekening is niet de enige manier om te laten zien dat het zorgleefplan wel degelijk in een gesprek tussen beide partijen tot stand gekomen is. Lees dit artikel maar: Is ondertekening van het zorgleefplan verplicht?

 

Lees ook:

>>> Veel gestelde vragen rondom het zorgleefplan

Reacties (2)

 • Wolter

  03 september 2013 op 06:13 |
  Het zorgleefplan in een uitvinding van subsidiecontrole door technocraten, juristen, bestuurders en managers. Bij elke verandering van beleid, situatie, omstandigheden moet het zorgplan “op de schop”.
  Voor een (ZZP-)bedrijf is de investering hoog. Naar schatting, (1) opstellen, bespreken, bijstellen, terugkoppeling: ongeveer 10 mens-uur per jaar; (2) per verzorging: 5 minuten (en dat loopt op per jaar!); (3) Interne/externe controle onderhoud 4 mens-uur per jaar. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden.
  De praktische waarde voor werkvloer en klant is minimaal. Afspraken, continuïteit, overdracht tussen zorgenden onderling kan via “de map” (ev. afvinklijstje) bij de klant of telefonisch/email.
  In het kader van bezuinigigen moet het zorgleefplan direct verdwijnen, dus ook alle bedrijven die zich ermee benoemen. De daaruit voortkomende werklozen kunnen direct als ZZP-er in de zorg werken om te ervaren wat “op het goede hart chanterende slavernij” is.

  antwoord

 • Mark du Prie

  04 oktober 2013 op 10:07 |
  In de organisatie waarin ik als voorzitter van de cliëntenraad mag functioneren heb ik van de directie vernomen dat namens het zorgkantoor een materiële controle is uitgevoerd op de verlening van de zorg waarin gelet werd op: 1)tot welke zorg is de cliënt gerechtigd, 2)hoeveel heeft de cliënt daarvan ontvangen én is die INHOUDELIJK geleverd. Een opgesteld en GETEKEND ZLP was daarbij een deel van de bewijsvoering. Dus..

  antwoord

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload