logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Prikkelrijke interventies

Geplaatst op 22 november 2011.

Toen in verpleeghuis Herinkhave het verzorgende wassen werd geïntroduceerd scheelde dit veel tijd in de zorg. Een prachtig voorbeeld hoe in de zelfde hoeveelheid tijd toch meer ruimte is gekomen voor aandacht voor bewoners.

Inspirerende dvd's over dementie

Geplaatst op 07 september 2011.

Op zoek naar inspirerende dvd's? Op de website van V&VN-geriatrieverpleegkundigen vond Zorgleefplanwijzer.nl verschillende dvd's die te gebruiken zijn op de werkvloer of als lesmateriaal.

Regie bij dementie

Geplaatst op 05 september 2011.

Wil je de dagbehandeling van cliënten met dementie verbeteren door hun eigen inbreng te vergroten? Meld je dan aan voor het verbetertraject van Zorg voor Beter.  

Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg

Geplaatst op 04 juli 2011.

Het zorgleefplan in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg voor jouw cliënt. In het Kwaliteitskader vind je vooral in het hoofdstuk Persoonsgerichte zorg en ondersteuning (en de uitwerking van dit hoofdstuk in Bijlage 1!) handvatten voor het werken met het zorgleefplan.

In het hoofdstuk staan een aantal harde vereisten:

  • Iedere cliënt beschikt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan (met in ieder geval zaken zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon en afspraken over handelen bij calamiteiten), dat uiterlijk zes weken na opname (of zoveel eerder als mogelijk) volledig en (tot bijstelling aan de orde is) definitief wordt 4.
  • De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan is belegd bij een verzorgende van tenminste niveau 3 (IG), of bij een andere zorgverlener van tenminste niveau 3. Bij voorkeur is dit de contactverzorgende dan wel de eerste verantwoordelijk verzorgende of verpleegkundige (EVV-er).

Daarnaast wordt persoonsgerichte zorg uitgewerkt in vier thema’s:

  1. Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip;
  2. Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt;
  3. Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase;
  4. Zorgdoelen: iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over (en inspraak bij) de doelen ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning.

In bijlage 1 worden deze vier thema’s verder uitgewerkt. De vragen in de bijlage geven mooie aanknopingspunten voor gesprekken met elkaar over de zorg die je levert. De vragen zijn niet bedoeld als checklist, maar maken wel helder wat belangrijk is voor cliënten èn wat verpleegkundigen en verzorgenden moeten kunnen.

>>> Naar het kwaliteitskader
>>> Naar de poster over het kwaliteitskader

gesprekclient

Toiletgang bij dementie

Geplaatst op 28 juni 2011.

Als een dementerende oudere net incontinent is, kunnen verzorgenden onterecht de neiging hebben direct incontintentie-materiaal te gebruiken. Dit werkt incontinentie juist in de hand. Dit en andere praktische informatie is te lezen in het nieuw verschenen boek ‘Toiletgang bij dementie'

Werkboek over levensvragen

Geplaatst op 28 juni 2011.

Aan de slag met levensvragen? Er is een nu een werkboek met werkbladen beschikbaar voor verzorgenden: Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten. Het helpt je om het domein Mentaal Welbevinden van het zorgleefplan vorm te geven.

Hulp nodig bij rapporteren?

Geplaatst op 31 mei 2011.

Speciaal voor teams die aan de slag willen met rapporteren ontwikkelde Zorgleefplanwijzer.nl een gratis downloadbare powerpoint. Met de bijbehorende toelichting en opdrachten is rapporteren nu eenvoudiger dan ooit.

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload