logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Ervaringen uit een zorgboerderij

Het is voor ouderen met geestelijke of lichamelijke achteruitgang belangrijk de touwtjes zelf in handen te hebben. Dat is de conclusie die Angèle Jonker, sociaal gerontoloog, trekt in haar promotieonderzoek Welbevinden in de vierde levensfase. 

Zorgleefplanwijzer.nl nam contact op met Angèle. Ze stuurde ons mooie voorbeelden van zorgleefplannen

Grip op eigen leven

‘Je moet een leefomgeving creëren net zoals de oudere dat zelf zou hebben gedaan als hij dit nog had kunnen regelen. Het gevoel het voor het zeggen te hebben, geeft een verhoging van de levenskwaliteit, ondanks gezondheidsproblemen'. Angèle baseert haar inzichten zowel op het promotie-onderzoek dat zij op dit moment aan het afronden is, als op haar ervaringen in haar eigen zorgboerderij in Opmeer.

Touwtjes in handen

jonkerszorgIn het promotieonderzoek werden twee groepen ouderen van gemiddeld 80 jaar met elkaar vergeleken. Eén groep volgde de cursus Grip op Lijf en Leven. Deze groep waardeerde zichzelf en hun leven na de cursus positief: Ik heb de touwtjes in handen. De groep die de cursus niet volgde waardeerde het leven minder positief.

Kleinschaligheid stimuleert regie

In de zorgboerderij wonen vooral mensen met (beginnende) dementie. Ook voor hen blijft het erg belangrijk de controle over het leven te hebben. Angèle: 'Kleinschaligheid stimuleert die regie. Deze woonvorm stimuleert wederzijdse interesse in het levensverhaal en opvattingen en het versterkt de contacten.'

Voorbeelden

Met een aantal voorbeelden uit zorgleefplannen van de domeinen Participatie en Mentaal Welbevinden laat Angèle Jonker zien hoe er in Jonkerszorg gewerkt wordt. Angèle: ‘De taak van de verzorgenden is vooral de cliënt te ondersteunen een actieve rol te hebben in het opstellen van het zorgleefplan, zodat goed op papier staat wat de cliënt wil dat er bereikt wordt en hoe we dat dan samen gaan doen.'

Lees meer:

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload