logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Evaluatie besluit Zorg(leef)planbespreking

Zorginstellingen in de langdurige zorg zijn cliëntgerichter geworden door de wettelijke verankering van de zorgplanbespreking. Verpleegkundigen en verzorgenden vinden dit een positieve ontwikkeling blijkt uit een evaluatie van het Besluit zorgplanbespreking AWBZ-zorg. Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de evaluatie van het besluit aan de Staten-Generaal gestuurd.

In 2009 is het besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg in werking getreden. Doel was om cliëntgerichter te gaan werken en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren in de langdurige zorg.

Uitkomsten evaluatie

Na drie jaar is dit besluit geëvalueerd op doelmatigheid en effectiviteit. Hieruit blijkt dat de positie van de cliënt is verbeterd en dat cliëntgericht werken is gestimuleerd. Het bespreken van het zorgplan heeft weinig effect op de administratieve lasten.Ook blijkt ook dat zorgverleners het zorgplan willen versimpelen in een compacter formaat.

Aanbevelingen

Het rapport bevat interessante aanbevelingen om de doeltreffendheid van het zorgleefplan te verbeteren. Zo wordt kritisch gekeken naar het aansturen op formele ondertekening door de cliënt. Een alternatief om betrokkenheid van de cliënt aan te tonen is om de cliënt zelf een deel van het zorgleefplan op te laten stellen. Ook wordt gewaarschuwd voor het gebruiken van het zorgleefplan als bewijslast om te voldoen aan wet- en regelgeving en verantwoording.

Het primaire doel blijft het versterken van de regierol van de cliënt. Digitalisering van zorgleefplannen wordt genoemd als middel om de administratieve lasten te beperken. Het rapport adviseert na te gaan of zorgverleners voldoende uitgerust zijn om met het zorgleefplan te werken en de dialoog met de cliënt te voeren.

Reactie

Wat zijn jouw ervaringen? En waar loop jij in de praktijk tegenaan? Heb je aanvullende aanbevelingen? Geef je reactie onder dit artikel!

Meer lezen

>>> Download het rapport (PDF)
>>> Wet en regelgeving
>>> Bekijk video's Goed in Gesprek (In voor zorg)

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload