logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Meer dan vergeten, prachtig lesmateriaal

'Meer dan vergeten' is een dvd met twee korte films over dementie in de Turkse en Surinaamse gemeenschap, bedoeld voor gespreksbijeenkomsten binnen de Turkse en Surinaamse gemeenschap.

meerdanvergeten

Ali en Zeliha Kaplan, broer en zus vertellen in het Turkse deel over het proces dat zij doormaakten met hun vader met Alzheimer en hun moeder die steeds zwaarder belast raakte. Zij worstelden met verdriet en ook een groot schuldgevoel toen vader uiteindelijk werd opgenomen in een verpleeghuis, want volgens de Turkse cultuur moet je voor je ouders zorgen. Het is een liefdevol portret. Prachtig zijn de beelden van vader en zoon in de moskee.

Voor gespreksbijeenkomst of deskundigheidsbevordering

De film is bedoeld voor gespreksbijeenkomsten binnen de Turkse en Surinaamse gemeenschap. Er zit een handleiding bij om na het bekijken van de film een gesprek te voeren.
De film is echter ook een geschikt middel voor deskundigheidsbevordering in teams of op ROC's. In de groep of in het team kun je met elkaar praten over:

Wat maakt het zorgen voor mensen met dementie in de thuissituatie zo zwaar? Wat mogen we verwachten van familie van mensen met dementie? Hoe kunnen we hen helpen hun waardevolle rol te behouden ook na opname in het verpleeghuis? Kinderen van migranten worstelen ermee dat zij hun ouders niet 24 uur per dag kunnen verzorgen, wat hun cultuur misschien wel verwacht. Hoe verhoudt dit zich met de roep in de Nederlandse ouderenzorg om meer samenredzaamheid, meer betrokkenheid van familie en naasten?

De film maakt duidelijk dat er geen goede of foute aanpak is, maar dat elke familie zijn eigen weg gaat.

Bestellen

De DVD Meer dan vergeten is te verkrijgen door Euro 12,50 over te maken op 763233 ten name van Unie KBO Den Bosch onder vermelding van DVD 'Meer dan vergeten' en uw naam en adres.

>>> Meer informatie

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload