logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Nieuwe toolkit samenwerken met mantelzorgers in thuiszorg

De toolkit 'Samenwerken met mantelzorgers, zo werkt het' helpt teams om met elkaar te reflecteren over cliëntsituaties.

toolkitIn de thuiszorg is het steeds belangrijker om goed samen te werken met het netwerk rondom de cliënt, zoals familie, buren en vrienden. Dankzij dit netwerk kunnen cliënten langer thuis blijven wonen. Samenwerken met mantelzorgers levert vaak veel moois op, maar regelmatig ook dilemma's. De toolkit 'Samenwerken met mantelzorgers, zo werkt het' helpt teams om met elkaar te reflecteren over cliëntsituaties". De toolkit, resultaat van samenwerking tussen V&VN en het Expertisecentrum Mantelzorg, legt in acht themakaarten uit hoe thuiszorgmedewerkers optimaal kunnen samenwerken met mantelzorgers.

Toolkit thuiszorgmedewerkers

Iedereen die werkt in een thuiszorgteam, zowel wijkverpleegkundigen als verzorgenden, krijgt te maken met het netwerk van de cliënt. Samenwerken met hen levert vaak veel moois op, maar regelmatig ook dilemma's. Bijvoorbeeld als het gaat om verantwoordelijkheid of over privacy. Deze toolkit helpt teams om met elkaar te reflecteren over cliëntsituaties.

Toolkit

Uit gesprekken met verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat er acht thema's zijn waar zij graag meer informatie en tips over zouden hebben. Deze onderwerpen komen aan bod in acht themakaarten:

1. Constructief samenwerken met mantelzorgers
2. Samenwerken met meerdere mantelzorgers
3. Contact opbouwen met mantelzorgers
4. Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten
5. Maatwerk: ondersteunen bij het vinden van eigen oplossingen
6. Draagkracht en belasting van mantelzorgers in evenwicht houden
7. Vraagverlegenheid overwinnen
8. Cliënten en mantelzorgers goed verwijzen

Elke themakaart bevat een aantal casussen, opdrachten, dilemma's en tips om in een teamoverleg te bespreken.

Samenwerken

De ontwikkelingen in de zorg vragen andere vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg. Meer nadruk ligt op zorgen dat in plaats van zorgen voor. Verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen de cliënt om het thuis vol te houden en een leven te leiden dat prettig en zinvol is. Daarbij is het belangrijk samen te werken met mantelzorgers. Goede samenwerking leidt tot zorg die echt goed past bij de cliënt én de mantelzorger. Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd en serieus genomen en zorgverleners krijgen meer plezier in hun werk.

Totstandkoming

De toolkit is tot stand gekomen met input van verpleegkundigen en verzorgenden. Zij hebben inbreng geleverd over de manier waarop zij samenwerken met mantelzorgers van de cliënt en welke informatie en tips zij nodig hebben om nog beter te kunnen samenwerken. Ook is er met mantelzorgers gesproken over wat zij belangrijk vinden in de samenwerking met thuiszorgmedewerkers.

Meer informatie

> Download hier de toolkit
Let op: eerst inloggen via de linkerkolom. Nog niet aangemeld? Doe dit hier.

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload