logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Plan van aanpak verpleeghuiszorg: samenwerking met cliënt moet beter

Half februari heeft staatssecretaris Van Rijn het Plan van Aanpak Kwaliteit Verpleeghuizen gepresenteerd. Met dit plan wil de staatssecretaris de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen verbeteren. Eén van de speerpunten in het plan is het verbeteren van de samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener. Dit speerpunt is uitgewerkt in verschillende acties.

Martin van Rijn ANPDe cliënt of zijn vertegenwoordiger zou veel meer de regie moeten krijgen over het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgleefplan. Eén van de acties is dat er een beknopter en laagdrempeliger zorgleefplan moet komen, zodat cliënten en hun familie het ook kunnen gebruiken. V&VN is betrokken bij het ontwerpen van dit nieuwe zorgleefplan. Het zou kunnen dat er wordt voortgebouwd op het Leefplan van het LOC.

Ook moeten cliënten, als dat nodig is, geholpen kunnen worden bij het houden van de regie door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat is een nieuwe functionaris die vanaf 1 januari 2017 in alle verpleeghuizen werkzaam moet zijn.

Risico's versus leefbaarheid

Een ander punt in het verbeteren van de relatie tussen cliënt en zorgverlener is het voeren van het gesprek over omgaan met risico's of streven naar leefbaarheid. Zorgverleners zijn opgeleid om risico's voor de cliënt zoveel mogelijk te vermijden. Zij volgen trouw allerlei voorschriften, bijvoorbeeld over het eten van risicovolle voedingswaren (zoals bavaroise) of het lopen op sloffen. Daarnaast verwacht familie ook dat zorgverleners risico's zoveel mogelijk uitsluiten.

Veiligheidsregels botsen soms met de wens van de cliënt. Om een goede balans te vinden tussen het vermijden van risico's en kwaliteit van leven gaat de zorgverlener in het ideale geval het gesprek hierover aan met de cliënt of de familie.

Er komt een informatiebrochure voor zorgprofessionals over omgaan met risico's, de toepasselijke regelgeving hierover en methoden om de dialoog hierover aan te gaan. De NPCF stelt deze op in samenwerking met onder andere Anbo, IGZ en V&VN.

Lees meer nieuws over het plan van aanpak verpleeghuiszorg

> Leidraad goede samenstelling teams verpleeghuizen (V&VN)
> Kwart vindt kwaliteit eigen verpleeghuis onvoldoende (V&VN)

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload