logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Resultaten pilot 'Een goede buur' beschikbaar

Welke rol kunnen thuiszorgmedewerkers vervullen in het versterken van het netwerk van hun cliënten? En welke instrumenten en tips zijn hierbij waardevol?

Deze twee vragen stonden centraal in de pilot 'Een goede buur' van Stichting Thuiszorg Midden Nederland en Vilans.

Doel

buurIn hun zorgvisie draagt Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) uit dat medewerkers de cliënt en zijn netwerk actief ondersteunen bij het versterken van hun zelfmanagement. Ter invulling van deze visie heeft de stichting in 2013, samen met Vilans, de pilot 'Een goede buur' opgezet. Doel: inzicht in de genoemde vragen.

Resultaten

De pilot 'Een goede buur' heeft mooie resultaten bereikt. De meerderheid van de medewerkers vult door de pilot hun rol in het ondersteunen van cliënten nu anders in. Het gaat hierbij vooral om:

  • Groter bewustzijn van de eigen rol in de versterking van het netwerk.
  • Grotere alertheid tijdens gesprekken met cliënten.
  • Cliënten stimuleren en met hen meedenken hoe ze hulp kunnen vragen.
  • Meer doorverwijzen vanwege de grotere kennis van instanties.

Een deelnemer aan de pilot: "Je denkt nu meer door. Over hoe je iemand kunt stimuleren om meer hulp te vragen, aan vrijwilligers of familie bijvoorbeeld."

De gesprekken zelf leidden ook tot concrete oplossingen en acties. Zo noemden meerdere deelnemende thuiszorgmedewerkers dat het hen was gelukt om cliënten zelf passende oplossingen voor hulpvragen te laten bedenken, buren of familieleden om hulp te vragen, of vrijwilligers succesvol in te schakelen.

Download het rapport

Het volledige rapport met de achtergrond, werkwijze, resultaten en aanbevelingen is nu beschikbaar. Download het hier.

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload