logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Sleutel betere verpleeghuiszorg ligt bij verzorgenden

Zorginstituut Nederland heeft Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepresenteerd. Volgens V&VN maakt het duidelijk dat de sleutel voor verbetering van de situatie in verpleeghuizen in de handen ligt van duizenden verzorgenden en verpleegkundigen. Hun rol wordt belangrijker. 

overlegteam

V&VN-directeur Sonja Kersten: 'Ik word blij van de erkenning voor de professionaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden, waarbij leren en verbeteren centraal staan. Daarmee realiseer je een betere aansluiting bij de behoeften en wensen van mensen in hun laatste levensfase, waar onze leden zich met zoveel passie voor inzetten.' Voor V&VN staat de driehoek tussen bewoner, familie en zorgverlener centraal bij het leveren van goede zorg in verpleeghuizen. Dit komt terug in het Kwaliteitskader.

Leidraad Personeelssamenstelling

Zo neemt het kader onder andere de Leidraad Personeelssamenstelling van V&VN als uitgangspunt voor de samenstelling van teams in verpleeghuizen. Met deze leidraad bepaalt het team wat er nodig is om verantwoorde zorg te leveren aan een bewonersgroep, en overlegt hierover met het management van de instelling. Het uitgangspunt is een optimale personeelsmix van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, die samenwerken met de overige zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.

In een goed samengesteld team is zoveel deskundigheid over bewoners en hun gedrag aanwezig, dat zorgverleners kunnen werken op basis van professionele autonomie. Dat leidt aantoonbaar tot beter kwaliteit van zorg en bijvoorbeeld tot nauwkeuriger medicatiebeleid.
Vanzelfsprekend is hier voldoende geld voor nodig. De 100 miljoen die staatssecretaris Van Rijn nu vrijmaakt, is een begin; een volgend kabinet zal structureel geld moeten reserveren om verpleeghuiszorg op peil te brengen en te houden.

Meer invloed voor verzorgenden en verpleegkundigen

Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen ook concreet meer invloed op het beleid van verpleeghuizen; het Zorginstituut Nederland wil dat bestuurders zich meer laten adviseren door vertegenwoordigers van de werkvloer. Voor V&VN is dat nog te vrijblijvend: zorgverleners moeten in elk verpleeghuis mee kunnen praten over beleid- en besluitvorming, bijvoorbeeld via een VAR (Verpleegkundige/verzorgende Advies Raad).
V&VN blijft zich overigens nadrukkelijk richten op het verminderen van de administratieve belasting voor zorgverleners. Het Kwaliteitskader biedt daar nog onvoldoende aanknopingspunten voor.

>>> Lees meer

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload