logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Werken met het ECD/EPD: investeren in techniek en middelen hard nodig

Het werken met een Elektronisch cliënten of patiënten Dossier kent nog een flink aantal verbeterpunten. 

Dit blijkt uit een enquête die V&VN hield. Een kleine zevenhonderd verpleegkundigen en verzorgenden deden mee aan de enquête en gaven een beeld van de voor- en nadelen.

Hoe bevalt het werken met een Elektronisch Cliënten of PatiëntenDossier?

Elektronisch werken kán veel voordelen op leveren: altijd op alle plaatsen actuele gegevens beschikbaar, óók voor de cliënt, snelle communicatie met andere zorgverleners, direct overzicht over het effect van bepaalde acties of trends in scores. Om te weten of verpleegkundigen en verzorgenden die voordelen ook ervaren legde we hen twaalf stellingen voor. Op de drie stellingen 'Het ECD maakt mijn werk over het algemeen makkelijker', 'Het ECD ondersteunt mij om methodisch te werken' en 'Het ECD maakt communicatie en overdracht naar andere disciplines makkelijker' reageert steeds rond de 75% met 'waar'.

adminecd

Verbeterpunten: cliënt geen toegang

De andere negen stellingen laten zien dat er nog een aantal verbeterpunten zijn als het gaat om werken met het ECD. Cliënt en familie hebben lastig toegang tot het ECD en kunnen er zelf ook nauwelijks in schrijven. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat uitzendkrachten niet met het ECD kunnen werken.

Elektronisch werken zou de administratieve lasten kunnen terugdringen, helaas geeft 57% van de respondenten aan dat dit (nog) niet het geval is. Zorgwekkend is dat ruim een derde (39%) ontkennend antwoordt op de vraag of er voldoende computers of laptops zijn.
Op de vraag of professionals als eindgebruikers goed betrokken zijn bij de inrichting van het ECD antwoordt meer dan de helft (52%) dat dit niet waar is.

Beter voorbereid in de thuiszorg

Met behulp van twee vragen (noem voordelen en noem nadelen) hebben we verpleegkundigen en verzorgenden uitgenodigd nog iets preciezer te zijn over voor- en nadelen.
Voordelen die verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg noemen is dat het prettig is dat gegevens van cliënten elders in te zien zijn. Men geeft aan nu beter voorbereid bij de cliënt binnen te komen.

Direct hieraan gekoppeld is het nadeel dat nu er geen papieren dossier mee bij de cliënt thuis ligt, hierdoor hebben cliënt en familie geen of slecht toegang tot het dossier. Dit geeft dubbele administratie: cliënt moet ook mee kunnen lezen, waardoor je toch weer dingen print. Voor ondertekening moet je eerst printen, laten tekenen, scannen, opslaan in ECD, kost veeeeel meer tijd.

Ook noemt men in de thuiszorg als nadeel dat er niet met huisartsen en casemanagers in een zelfde systeem wordt gewerkt. Ook dit maakt dat er nog met papieren dossiers naast het ECD wordt gewerkt.

Onpersoonlijk

Vooral vanuit het ziekenhuis komt de klacht dat het werken met een beeldscherm het werk minder persoonlijk maakt. Eén van de respondenten schrijft: Ik sta meer met mijn gezicht achter het beeldscherm dan dat ik oog voor patiënt heb. En een ander: Je komt met de computer aan het bed en scant de patiënten zelfs.

Haperende techniek

In de thuiszorg hapert de techniek regelmatig, ongeveer 40% van de respondenten uit de thuiszorg geeft 'slechte verbinding' op als nadeel: als je geen internet hebt of internetbereik, kun je niet veel, alle gegevens staan in het ECD.

In de verpleeghuissector hebben evenveel respondenten als in de thuiszorg last van techniek die niet voldoende ondersteunend is om met het ECD te werken. Behalve het ontbreken van een goede internetverbinding worden daar ook genoemd:

  • vastlopende computers (het systeem gooit je er geregeld uit, als je net je rapportage aan het schrijven bent, ben je die kwijt)
  • lange opstarttijd bij trage computers (inloggen duurt eindeloos, als je even wegloopt moet je weer opnieuw beginnen met inloggen)
  • te weinig computers of laptops beschikbaar (ik moet bij aanvang dienst op mijn beurt wachten voordat ik in de computer kan, en: maar één account per unit, dus je kan niet met meerderen op één account en: familie moet met mijn inlogcode het ecd inzien, kunnen ook mijn loonstrook zien).

Onder andere vanwege de kans op storingen en het ontbreken van noodstroomvoorzieningen, wordt er nog veel met zowel elektronische als papieren dossiers gewerkt.

adminecd1

Methodisch werken aandachtspunt voor leveranciers

Het ECD kan het methodisch werken goed ondersteunen. Respondenten geven aan: Je hebt een duidelijk overzicht van de cliënten, hoe de voorgaande dagen zijn verlopen en Makkelijk om trends te zien. Ook kan het ECD helpen fouten te voorkomen: Bij ons is de medicatie in het ECD gezet, fouten maken is bijna niet meer mogelijk.

Op het vlak van methodisch werken komen mooie concrete verbeterpunten voor leveranciers van elektronische dossiers naar voren. Punten die als voordeel worden genoemd, ontbreken bij anderen en worden door hen als nadeel benoemd. Bijvoorbeeld: Rapportage op zorgdoelen is erg handig voor het verloop. Terwijl anderen aangeven: Alle rapportage in één verhaal maakt het onoverzichtelijk en Je kunt niet ver genoeg teruglezen per doel.

Ook op andere punten komen concrete suggesties voor verbeteringen: Een respondent geeft aan dat het snel printen van een overdracht niet mogelijk is: Een overdracht is in ons ECD niet met één druk op de knop printbaar, gegevens moeten feitelijk bijeen worden gezocht.
Fouten mogen soms niet hersteld worden: Als je wat verkeerd zet kun je het niet verwijderen.
Voor eigen observaties is soms geen logische plek: We kunnen niet makkelijk een schema invoegen bijvoorbeeld om hoeveelheid drainvocht of urineproduktie bij te houden.

Overzichtelijker of juist niet

Of het ECD wel of niet gegevens overzichtelijk weergeeft, daarover zijn de meningen verdeeld. Dit hangt hoogstwaarschijnlijk af van het systeem. Het is een punt waar verpleegkundigen bij betrokken zouden moeten als het ECD wordt ontworpen en geëvalueerd. Zij kunnen het beste beoordelen of informatie voor hen goed terug te vinden is en invulpagina's logisch zijn geordend. Verschillende malen noemen respondenten dat een aantal collega's niet computervaardig zijn, systemen zouden ook deze mensen moeten helpen efficiënt te werken met het ECD.

Geen onleesbare rapportages van artsen meer!

In het ziekenhuis komt als groot voordeel naar voren dat verpleegkundigen geen last meer hebben van onleesbare handschriften van artsen. Ook is men erg enthousiast over het met alle disciplines in één dossier werken: Snel en overzichtelijk werken met alle disciplines in één dossier.

Computers ten dienst van professionals

Als de computersystemen zo zijn ingericht dat ze verpleegkundigen en verzorgenden optimaal ondersteunen, winnen verpleegkundigen en verzorgenden veel tijd die ten goede komt aan de cliënt of patiënt. Op dit moment is dat nog niet zo, laat deze enquête zien. V&Vn roept alle verpleegkundigen en verzorgenden op hun stem als eindgebruiker voortdurend te laten horen.

Lees ook: 

Toegang tot het ECD: de cliënt en de uitzendkracht
Toegang voor uitzendkrachten: hoe kun je het regelen?
> Meer regie door het clientendossier

 

Bewaren

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload