logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Zorg moet beter samenwerken met mantelzorgers

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil dat zorginstellingen beter samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. V&VN denkt actief mee over dit onderwerp en heeft ook een eigen standpunt.

vanrijn'Mantelzorgers, vrijwilligers en professionals vullen elkaar aan. Zorg kan alleen passend zijn, als we aansluiten op de persoonlijke situatie van cliënten', schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Coachende aanpak en preventie centraal

Steeds meer mensen willen thuis blijven wonen als ze oud worden en zorg nodig hebben. Verschillende partijen bekeken met elkaar wat er voor nodig is om dit te realiseren. Zij stelden samen 'De toekomstagenda voor informele zorg en ondersteuning' op en overhandigden die aan de staatssecretaris. V&VN werkte mee aan het opstellen van deze toekomstagenda. Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in het samen met de cliënt en zijn netwerk onderzoeken hoe mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Ruimte voor reflectie

In de Toekomstagenda pleit V&VN onder andere voor twee randvoorwaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. Zij moeten de ruimte krijgen om het gesprek met mantelzorgers te voeren. Ook moeten zij de ruimte krijgen om op de werkplek met elkaar te reflecteren over dilemma's die de nieuwe manier van werken oproept, bijvoorbeeld op het vlak van verantwoordelijkheid.

Geen substitutie

Een misverstand is dat informele zorg het werk van verpleegkundigen en verzorgenden zou moeten overnemen. Substitutie is niet het doel, aldus V&VN. Een ander groot misverstand is dat verpleegkundige en verzorgenden pas in beeld komen als het netwerk uitgeput is. Deze punten heeft V&VN uitgewerkt in het V&VN-standpunt over informele zorg.

Dit standpunt is in lijn met wat Staatsecretaris van Rijn schreef in zijn brief met de titel 'Versterken, verlichten verbinden': Heel veel mensen zijn al mantelzorger of vrijwilliger. Daar moeten we oog voor hebben en het waarderen. Deze kracht in de samenleving is waardevol en daar moet dus zorgvuldig mee worden omgegaan. Vrijwilligerswerk en mantelzorg kun je vanwege de aard ervan niet verplichten. Dat ga ik dus ook niet doen. Ook is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat het beleid zo wordt vormgegeven dat mantelzorgers en vrijwilligers worden ingezet voor lijfsgebonden zorg. Deze moet ook na 2015 in handen blijven van mensen die daarvoor zijn gekwalificeerd en die deze activiteiten kunnen uitvoeren volgens professionele standaarden.

Lees meer:

>>> Brief van de Staatssecretaris
>>> Toekomstagenda voor informele zorg en ondersteuning
>>> V&VN standpunt over informele zorg

 

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload