logo_vvn_metdescr_gewoon

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Samenredzaamheid

Inloggen

 • Wachtwoord vergeten?
 • Gebruikersnaam vergeten?
 • Maak een account aan

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50
> e-mail


een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Welke modellen zijn er?

Van het Zorgleefplan zijn meerdere modellen in omloop. Uiteraard ligt de keuze voor een bepaald model helemaal bij de organisatie, die de vrijheid kan nemen het model op haar eigen wijze vorm te geven. Verpleegkundigen en verzorgenden worden bij dit keuzeproces betrokken. Het moet voor hen een handzaam zorgplan zijn dat het methodisch werken ondersteunt. Een andere voorwaarde is dat het zorgleefplan dat gebruikt wordt gaat over alle domeinen van kwaliteit van leven en niet alleen over de lichamelijke zorg. Het Model zorgleefplan van Actiz omvat de vier domeinen (lichamelijk welbevinden, mentaal welbevinden, participatie en woon- en leefomstandigheden). Andere zorgplannen hebben misschien meer of minder rubrieken waarin wél ook die andere aspecten van het leven terugkomen, zoals activiteiten, wonen en relaties.

Dynamisch gebruik

De modellen hebben gemeenschappelijk dat ze uitgaan van een dynamisch gebruik van het zorgleefplan. Het is geen invuloefening die tot doel heeft om voor de ‘eeuwigheid ‘ wensen en behoeften vast te leggen. Wensen kunnen veranderen, zorgverleners moeten goed blijven observeren en communiceren en de zorgleefplannen regelmatig toetsen op hun actualiteit. De bekenste modellen zijn van Actiz van Artemea en van Imoz.

Kenmerken van de drie modellen:

 • Zorgleefplan Actiz

  Het Zorgleefplan-model van Actiz

  Samen met andere organisaties, waaronder Sting, ontwikkelde Actiz een ‘Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg'. Daarin staat de relatie cliënt-zorgaanbieder centraal. ActiZ heeft op basis van de normen voor Verantwoorde zorg een model-zorgleefplan opgesteld dat helemaal uitgaat van de wensen en de mogelijkheden van de cliënt. Het zorgleefplan kan een goed hulpmiddel zijn om de afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder vast te leggen.

   
   
   
   

  Vier domeinen

  Centraal begrip in de zorgverlening is ‘Kwaliteit van Leven'. Er zijn vier domeinen van belang voor ‘Kwaliteit van leven':

  Lichamelijk welbevinden:
  Cliënten moeten kunnen rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering, een schoon en verzorgd lichaam en smakelijke maaltijden, hapjes en drankjes.

  Mentaal welbevinden:
  Cliënten moeten kunnen rekenen op respect voor, en ondersteuning van, de eigen identiteit en levensinvulling.

  Woon- en leefomstandigheden:
  Cliënten moeten kunnen rekenen op veilige woonruimte waar ze zich thuis voelen.

  Participatie:
  Cliënten moeten kunnen rekenen op aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding waarmee zij invulling kunnen geven aan persoonlijke interesses, hobby's en een sociaal leven en contact kunnen houden met de samenleving.

  Individuele invulling

  Wat iemand nodig heeft binnen elk domein verschilt van persoon tot persoon. Deze vier domeinen zijn dan ook terug te vinden in het model-zorgleefplan dat ActiZ voor zorgaanbieders heeft ontwikkeld. Elke cliënt heeft een eigen zorgleefplan waarin invulling gegeven wordt aan de vier domeinen.

  Meer informatie:

 • Zorgleefplan Artemea

  Het Zorgleefplan-model van Artemea

  Artemea heeft een methodiek ontwikkeld voor een leefplan met vijf leefgebieden. Deze ‘schijf van vijf' bestaat uit vijf onderwerpen: persoonlijke levensfeer, belangrijke contacten, belangrijke activiteiten, gezondheid en zorg die belangrijk is en omgeving. Deze methodiek is bottum-up ontwikkeld, samen met ouderen, mensen met een handicap en medewerkers.

  Het leefplan is voorzien van allerlei werkvormen, zoals een wensboom, vragenlijst en schilderijmethode. Deze werkvormen zijn bedoeld als ondersteuning, om het eenvoudiger te maken om leefplannen op te stellen die passen bij de specifieke situatie van de cliënt.

   

  Meer informatie:

 • Zorgleefplan IMOZ

  Zorgleefplan IMOZ


  IMOZ ontwikkelde een ZorgLeefplan, dat dient als werkdocument voor de medewerkers. In het ZorgLeefplan beschrijven zij de zorg voor de bewoners aan de hand van de vier domeinen van verantwoorde zorg: persoonlijkheid en contact, lichamelijk welbevinden, woonleefsituatie, participatie.

  Levensgerichte zorg

  Dit modell ZorgLeefplan staat niet op zichzelf maar heeft een plaats in een systematisch en procesmatig verloop van de communicatie over de zorg voor een bewoner. Het model is op belevingsgerichte zorg gebaseerd. De domeinen zijn in het ZorgLeefplan onderverdeeld in subonderwerpen. Er is bij elk onderwerp ruimte om iets over gedrag - beleving in te vullen. Ook kunnen er afspraken over het houden van regie en autonomie ingevuld worden.

  Reflectie

  De invoering van dit model zorgleefplan slaagt alleen dan, als verzorgenden in de gelegenheid zijn om met elkaar te reflecteren over de zorg. Voorwaarde is ook, dat zij daarbij de behoeften van de bewoner en diens beleving van de situatie als uitgangspunt nemen. Dat wil zeggen dat verzorgenden gestructureerd met elkaar praten over de manier waarop zij elk individueel ingaan op de behoeften en de beleving van bewoners. Deze gestructureerde en regelmatig weerkerende communicatie leidt tot een leerproces van het gehele team, en maakt dat verzorgenden individueel en als team meer dan voorheen belevingsgericht omgaan met bewoners.

  Methodiek

  Ter ondersteuning van dit communicatieve proces heeft IMOZ een methodiek voor de verzorgenden ontwikkeld. De belevingsgerichte bewonerbespreking is kern van de IMOZ-methodiek. De uitwisseling van waarnemingen en contactmomenten mondt uit in een ‘karakteristiek' (typering van de bewoner), een omgangsadvies en een op de bewoner toegesneden ZorgLeefplan.

   

  Meer informatie:

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).