logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Is ondertekening van het zorgleefplan door de cliënt verplicht?

Antwoord:

Het gaat erom: heeft de cliënt inspraak? 

Het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg geeft aan hoe we in de ouderenzorg werken aan kwalitatief goede zorg. In dit Kwaliteitskader gaat indicator 6.1. over Ervaren inspraak. Aan cliënten wordt gevraagd: Kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp u krijgt en wanneer?

Het is de bedoeling dat je naar de geest van deze indicator handelt. Daar ligt geen wet onder die voorschrijft dat één en ander met een handtekening bevestigd moet worden. Wel staat er in de algemene maatregel van bestuur dat het zorgleefplan met de cliënt besproken moet worden en dat de cliënt met het zorgleefplan moet instemmen.

Algemene Leveringsvoorwaarden

handtekening

In de Algemene Leveringsvoorwaarden (opgesteld door Actiz, BTN, LOC, NPCF en Consumentenbond) staat dat (artikel 10) zorgaanbieder en cliënt samen het zorgleefplan opstellen, de zorgaanbieder binnen zes weken dit zorgleefplan aan de cliënt voorlegt en dat de zorgaanbieder en de cliënt het zorgleefplan dan ondertekenen.

In de voorwaarden worden rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten helder omschreven. Dat schept duidelijkheid en versterkt de positie en het vertrouwen van cliënt en aanbieder jegens elkaar. De cliënt komt centraal te staan en er is een goed evenwicht tussen zorg en zakelijkheid.

>> pdfAlgemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf
>> pdfAlgemene voorwaarden voor zorg met verblijf 

Hoe bewaak je het evenwicht tussen zorg en zakelijkheid?

Verpleegkundigen en verzorgenden geven aan dat het vaak veel werk is om het zorgleefplan door cliënt of door familie (in geval dat de cliënt het niet kan) ondertekend te krijgen.

Ons advies

Het advies van zorgleefplanwijzer.nl is: wees zo wijs om de doelen/afspraken waar je een handtekening onder vraagt niet zó gedetailleerd te beschrijven dat je voor ieder wissewasje weer terug moet naar de cliënt. Bedenk ook: kwaliteit is juist het dagelijkse maatwerk, je stemt je zorg iedere dag af op hoe de cliënt het maakt.

Tijdens het MDO of de cliëntbespreking wordt soms duidelijk dat iets echt anders moet – soms binnen bestaande doelen. Dan kan het vastleggen in bijvoorbeeld een verslag van een MDO of evaluatiegesprek dat dit in afstemming met de cliënt gebeurt ook genoeg zijn. 

Kortom: probeer een balans vinden tussen algemene en specifieke formuleringen.
En: houd voortdurend voor ogen waar die handtekening om begonnen is: Wil de client deze zorg ook op deze manier en waar blijkt dat uit?

>> meer informatie over wet- en regelgeving rondom het zorgleefplan

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload