logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

De inspectie wil dat we de mate van toezicht per bewoner beschrijven in het Zorgleefplan. Hoe doen we dat?

Antwoord:

De inspectie baseert zich bij haar toezicht op het Kwaliteitsdocument 2012. Hierin staat onder Domein B: woon- en leefsituatie: De cliënt mag rekenen op ondersteuning bij het wonen, met voldoende aandacht voor levenssfeer en privacy. Hij mag rekenen op aandacht voor veiligheid van/in zijn woon en leefsituatie.

Deze omschrijving is uitgewerkt in normen voor levenssfeer en privacy en normen voor veiligheid van/in de woon- en leefsituatie. In intramurale instellingen moet sprake zijn van adequaat toezicht (zie pagina 19 en pagina 23,34 van het Kwaliteitsdocument).

Adequaat toezicht op de cliënt wil zeggen dat het toezicht aansluit bij de behoefte van de cliënt aan veiligheid. Niet iedere cliënt hoeft 24 uur per dag 'in de gaten gehouden' te worden, terwijl anderen juist wel die zorg voor veiligheid nodig hebben ook 's nachts.

Bij het beschrijven van toezicht in het zorgleefplan moet je je aan een aantal zaken houden:

Beschrijf

  • om welk toezicht het gaat
  • welke wensen er vanuit de cliënt geformuleerd zijn
  • de mate van toezicht zo smart mogelijk geformuleerd
  • of het toezicht voldoet aan de zorgvuldigheidseisen

Uitkomst

  • Is het toezicht bij de uitvoering van zelfzorg tijdens de ADL, dan hoort dit bij domein 4 en zou de beschrijving van haar wens kunnen zijn: Mevrouw heeft behoefte aan toezicht bij het wassen en aankleden in verband met wankel ter been. Doel is dan dat mevrouw zich zegt veilig te voelen tijdens het wassen en aankleden.

  • Gaat het om regelmatig toezicht bij bijvoorbeeld het wonen in de eigen woning dan hoort dit bij domein 1, woon- en leefomstandigheden, en zou de wens kunnen zijn: Mevrouw zegt zich in haar woning veilig te voelen wanneer de medewerkers elke 2 uur vragen hoe het met haar gaat. Doel is dan: mevrouw voelt zich veilig in haar eigen woning.

  • Is het iets dat met het mentaal functioneren te maken heeft dan is domein 3 van toepassing. Bijvoorbeeld: Mijnheer wordt rond vijf uur 's middags onrustig, wil vertrekken. Wens: Mijnheer heeft behoefte aan gezelschap en een gesprek, tegen de onrust. Vanaf 16 uur tot 18 uur is een vrijwilliger aanwezig in de huiskamer. Doel: mijnheer voelt niet de behoefte om weg te gaan, voelt zich prettig in de huiskamer.

  • Participatie: Mevrouw gaat ontzettend graag naar buiten maar raakt de weg kwijt. Zij heeft behoefte aan begeleiding bij het naar buiten gaan. Met familie is een weekrooster afgesproken voor een wandeling onder begeleiding om de dag. Doel: mevrouw loopt geen risico op verdwalen.

Let op! Toezicht kan de vrijheid beperken

Je kunt op verschillende manieren toezicht houden. Neem het toezicht in de nacht als voorbeeld. Soms wordt er een aantal keer per nacht bij de cliënt om de deur gekeken, soms zijn er handelingen te verrichten, soms is er een sensor, uitluisterapparatuur of een camera en soms zijn er nog andere methoden. Het gebruik van al dergelijke apparaten is een inbreuk op iemands privacy.

BOPZ maatregelen

De inspectie gaat me deze maatregelen om alsof het vrijheidsbeperkende (ook wel BOPZ-maatregelen genoemd) zijn. Ook al zijn de maatregelen naar jou idee geen vrijheidsbeperking is, maar juist beschermend of krijgt de cliënt naar jou idee juist meer vrijheid door de inzet van deze maatregelen, toch moeten al deze maatregelen aan dezelfde zorgvuldigheidseisen als vrijheidsbeperkende maatregelen voldoen, zoals: probleemanalyse maken, cliënt of cliëntvertegenwoordiger moet instemmen, minst zware middel wordt ingezet, multidisciplinaire besluitvorming.

En uiteraard moeten al deze maatregelen aansluiten bij de zorgbehoefte van de cliënt.

Hoe leggen jullie toezicht vast?

Hoe pakken jullie het aan? Willen jullie ons laten weten hoe jullie toezicht vastleggen in het zorgleefplan?
De reacties leggen wij ook voor, uiteraard anoniem, aan de inspectie om te peilen wat zij nu precies willen terugzien in de een beschrijving. >>> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees ook:

>>> andere veelgestelde vragen
>>> Vier domeinen van het zorgleefplan

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload