logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Rapporteren en registratielast

Registratielast is een hot item in de zorg blijkt uit de vele vragen die we ontvangen bij zorgleefplanwijzer.nl. Soms vinden lezers dat we er aan mee doen. We proberen steeds de kwaliteit van zorg als uitgansgpunt te houden en drukken iedereen op het hart vooral zijn of haar gezonde verstand te blijven gebruiken.

Vraag:
Ik heb moeite met jullie suggestie om het zorgleefplan 2 x per jaar te bespreken. Weten jullie wel wat dit in de praktijk betekent? De suggestie werkt bureaucratisering in de hand omdat mensen ermee op de loop gaan en  dat willen we toch verminderen?

Antwoord:
Het is een lastige kwestie. Lezers vragen naar de regels en richtlijnen en volgen die misschien soms te strikt op zonder daarbij ook na te denken of iets echt nodig is.
Zorgleefplanwijzer.nl vertelt je wat de regels zijn, maar tegelijkertijd roepen we lezers ook op hun gezonde verstand en eigen deskundigheid niet te verliezen. Wat betreft jouw opmerking over de frequentie van de evaluatie: in de Wet Langdurige zorg staat (art. 8.1.1.1: 'De verzekerde heeft er recht op dat de zorgaanbieder voor of zo spoedig mogelijk na de aanvang van de zorgverlening een bespreking met de cliënt organiseert waarin in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen: d. met welke frequentie en onder welke omstandigheden gaat de zorgaanbieder de zorgverlening in samenspraak met de cliënt evalueren en actualiseren.'
In artikel 8.1.1.6 staat ook dat de verzekerde recht heeft op zo'n gesprek tweemaal per jaar.

De wet zegt dus dat zorgverlener en cliënt wel met elkaar moeten afspreken hoe vaak ze evalueren en dat twee keer per jaar wel een goede frequentie is. Het is echter geen plicht, in overleg kun je hier ook vanaf zien. In het Kwaliteitsdocument 2012 Verpleging en verzorging, zorg thuis staat dat 'er minimaal twee keer per jaar geëvalueerd moet worden (pagina 22)'. Op dit document baseert de inspectie ook haar toezicht.
Als een paal boven water staat dat hoe vaak je een zorgleefplan evalueert, eigenlijk alleen afhankelijk is van de cliënt en hoe snel diens zorgbehoeftes veranderen.

Vraag:

Alleen rapporteren bij bijzonderheden?
Binnen onze organisatie zijn wij gewend te rapporteren in het zorgleefplan op doelstellingen. Hierbij hebben wij de werkafspraak dat er alleen gerapporteerd wordt wanneer er bijzonderheden zijn. Dus wanneer de zorg conform afspraak geleverd is, zetten wij niets in de rapportage. Dit om te voorkomen dat er terugkerend staat: ‘zorg geboden conform plan, geen bijzonderheden'. Nu zijn wij echter op deze werkwijze aangesproken door ons zorgkantoor. Kunt u mij zeggen wat hierin landelijk de richtlijnen zijn / wat gangbaar is?

Antwoord:
In de praktijk zie je beide werkwijzes.
Als je de samenvattingskaart van de Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging erbij pakt, lees je bij C4 over Voortgangsrapportages. Daar staat dat die bedoeld zijn om de zorg bij te sturen. Daaruit kun je afleiden dat je inderdaad alleen bij afwijkingen/ bijzonderheden rapporteert.

In het boekje Planmatig zorg verlenen van Nicolien van Halem en Sjaak Groot, staat op pagina 91: 'Rapporteer niet steeds dat je zorg hebt geleverd volgens de afspraken uit het zorgplan'. Het is nogal logisch dat je doet wat je afgesproken hebt, dit hoef je niet dagelijks te vermelden. Meld alleen zorgrelevante zaken of bijzonderheden. We proberen met zijn allen de registratielast in de zorg terug te dringen. Als jullie een werkwijze hebben waar je achter staat, houd daar dan met goede argumenten aan vast.

Dat de registratielast een hot item is in de zorg blijkt uit de vele vragen die hierover binnenkomen bij zorgleefplanwijzer.nl. Soms vinden lezers dat we er aan mee doen. We proberen steeds de kwaliteit van zorg als uitgangspunt te houden en drukken iedereen op het hart vooral zijn of haar gezonde verstand te blijven gebruiken.

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload