logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Welke verpleegkundige theorie zit er achter het zorgleefplan?

Antwoord:

Achter het Zorgleefplan zit geen specifiek uitgesproken verpleegkundige theorie. Dit betekent niet dat je de opdracht niet kunt maken.  Achter het Zorgleefplan zit een visie op wonen en welzijn waarbij medische en verpleegkundige zorg van toegevoegd waarde is, in plaats van vaste waarde (...zoals in het traditionele verpleeghuis). Deze visie heet ook wel de visie op verantwoorde zorg.

Kwaliteit van leven van de cliënt

In de langdurige ouderenzorg ligt de nadruk niet op verpleegd en behandeld worden, maar op wonen en welzijn. Je ondersteunt mensen het leven te leiden dat zij gewend zijn en prettig en zinvol vinden. Uiteraard hebben (dikwijls hoogbejaarde) ouderen wel degelijk topmedische- en verpleegkundige zorg nodig wanneer ze ziek zijn. Maar altijd, ook als men die verpleegkundige zorg ondergaat horen verzorgenden en verpleegkundigen dat te doen vanuit de vraag: hoe ondersteun ik de kwaliteit van het leven van de cliënt?

Kwaliteit van leven is in het zorgleefplan uitgewerkt in de vier domeinen. Als je met goede argumenten het Zorgleefplan gebruikt in je opdracht, dan zal je docent dat goedkeuren en zul je een compliment krijgen omdat je zo actueel aansluit bij de huidige gang van zaken in de ouderenzorg.

Perspectief van de oudere zelf

Het is interessant om eens een vergelijking te maken tussen de domeinen van het zorgleefplan en het model van Gordon bijvoorbeeld. Alle aspecten die aan het bod komen bij Gordon komen ook aan het bod bij het ZLP. Alleen nadrukken liggen anders. Dat komt omdat verpleegkundige theorieën zijn gemaakt vanuit het denkkader van professionals. De domeinen uit het zorgleefplan komen voort uit onderzoek naar wat ouderen belangrijk vinden voor hun kwaliteit van leven. Dat is dus vanuit het perspectief van de oudere zelf. Voor vraaggericht werken is het werken met het zorgleefplan daarom logischer.

Lees meer:

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload