logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Waarom een ZLP?

Het zorgleefplan helpt je de cliënt zo te ondersteunen dat hij zijn leven (ondanks ziekte of handicap) zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat wil. De voorkeuren, vragen, behoeften of doelen van de cliënt zijn het uitgangspunt van het ZLP.

Vanuit die vragen denk je als zorgverlener professioneel en creatief met de cliënt mee over hoe hij zijn doelen kan bereiken. Je doet voorstellen over de manier waarop je de client kan ondersteunen zijn doelen te bereiken. De cliënt beslist welke ondersteuning hij wil. De afspraken die je maakt met de cliënt leg je in het ZLP vast.

Omdat alle afspraken duidelijk beschreven zijn, weet de client wat hij van jou en jouw collega's mag verwachten. Het ZLP helpt je betrouwbaar te zijn als hulpverlener. je kunt verantwoorden welke zorg je gegeven hebt en waarom die zorg.

Natuurlijk evalueer je regelmatig met de cliënt of de gemaakte afspraken nog 'werken' in het dagelijks leven van de cliënt. Misschien heeft de cliënt andere wensen over de inrichting van zijn leven? Heeft hij meer of juist minder ondersteuning nodig? In samenspraak met de client stel je de afspraken bij.

Door zo methodisch te werken sluit de ondersteuning die je biedt steeds goed aan bij de behoefte van de cliënt. De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) behoudt de regie!

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload