logo venvn oranje witAan de slag met het Zorgleefplan, deel je kennis online!

Wie doet wat?

Om succesvol met het zorgleefplan (ZLP) te kunnen werken, moeten alle tandwielen in de organisatie goed in elkaar grijpen. De cliënt staat altijd centraal. De zorg en de dienstverlening staan volledig in het teken van de cliënt. In de thuiszorg betekent dit dat de zorgtaken zo min mogelijk worden opgesplitst. In het verpleeghuis betekent dit bijvoorbeeld dat de keuken flexibel is en directie en management stellen zich dienstverlenend op en scheppen voorwaarden voor ‘Verantwoorde zorg'. Iedereen werkt samen aan verandering.

Goed onderling contact

Kwaliteit van zorg komt tot stand door goed contact tussen zorgverlener en cliënt. Alleen door te weten wat belangrijk is voor de cliënten kunnen zorgverleners hen de zorg geven die zij nodig hebben. Daarom maken verpleegkundigen en verzorgenden op basis van de behoeftes van de cliënt afspraken over de zorgverlening.

Samenwerken met collega's van andere disciplines

Samen met hun directe collega's bieden zij zorg ‘volgens afspraak'. Ook collega's van andere disciplines en andere organisaties , bijvoorbeeld casemangers dementie, fysiotherapeuten, huisartsen of activiteitenbegeleiders, worden bij die afspraken betrokken. Om goed met een ZLP te kunnen werken, moeten alle betrokkenen zich deze werkwijze eigen maken. Dat kost tijd, overleg en misschien ook bijscholing. Teamleiders coachen het leerproces en dragen zorg voor randvoorwaarden bij scholing.

De verschillende rollen van de zorgverlener

Zorgverleners nemen verschillende taken op zich. Deze taken zijn onder te verdelen in rollen die zij in de zorgverlening spelen. Er zijn vijf rollen te onderscheiden:

  1. Persoonlijk begeleider: Als persoonlijk begeleider stel je je op als vertrouwenspersoon van de cliënt. Je kent de vraag en zorgt ervoor dat anderen op de hoogte zijn van de wensen en behoeften van je cliënt.
  2. Belangenbehartiger: In je rol als belangenbehartiger ga je in overleg met anderen. Op die manier zorg je ervoor dat je cliënt de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij wenst.
  3. Bedenker van oplossingen: Samen met je cliënt en eventueel diens familie zoek je antwoorden op de vragen van je cliënt.
  4. Samenwerker: Je hebt anderen nodig en anderen hebben jou nodig. Daarom werk je samen met directe collega's en andere disciplines om de wensen van je cliënt te realiseren. Je stemt met elkaar af en inspireert elkaar.
  5. Beroepsbeoefenaar: Je werkt aan je eigen motivatie en je neemt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van je vakbekwaamheid.


(Wijk)verpleegkundigen, Verzorgenden-IG en EVV-ers kunnen bovenstaande rollen op zich nemen. Zij hebben niet dezelfde verantwoordelijkheden. Daarover maken zij afspraken. Het moet duidelijk zijn wie beslissingen mag nemen wanneer de zorgvraag van de cliënt verandert of wanneer zich dringende situaties voordoen.

 

Meer informatie:

pdf  Download 'Vaardig in vraaggerichte zorg'
In dit werkboek Vaardig in vraagerichte zorg, vind je een beschrijving van het competentieprofiel voor vraaggericht verzorgen. Naast een toelichting zijn er veel voorbeelden uit de praktijk. Met je team kun je actief aan de slag met de acht oefeningen die in het boek zijn opgenomen.

Plaats een reactie

Log eerst in om te kunnen reageren (via de linkerkolom).

Contactinformatie

Zorgleefplanwijzer.nl
Postbus 8212
3503 RE UTRECHT
Telefoon: (030) 291 90 50

Een initiatief van:

logo_vvn_metdescr_gewoonZorgvoorBeter 76

Meest gedownload